Kaip prie televizoriaus prijungti galinius garsiakalbius ir žemadažnį garsiakalbį?

Mėgaukitės aukštos kokybės kino teatrą primenančiu garsu, naudodami galinį garsiakalbį ir žemadažnį garsiakalbį su „Samsung“ garso sistema „Soundbar“. Norėdami abu įrenginius prijungti prie televizoriaus, vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.

Kaip prijungti maitinimą ir įrenginius?

Žemadažnis garsiakalbis automatiškai prijungiamas prie garso sistemos „Soundbar“ ją įjungus.

1 veiksmas. Žemadažnio garsiakalbio maitinimo kabelį prijunkite prie elektros lizdo.

Žemadažnio garsiakalbio maitinimo įjungimas1.

2 veiksmas. Maitinimo kabelį prijunkite prie kintamosios / nuolatinės srovės adapterio, o kintamosios / nuolatinės srovės adapterio maitinimo kabelį prijunkite prie garso sistemos „Soundbar“.

Žemadažnio garsiakalbio maitinimo įjungimas2.

Pastaba. Kintamosios / nuolatinės srovės adapterį dėkite ant plokščio paviršiaus, tokio kaip grindys arba stalas.

3 veiksmas. Įjunkite garso sistemą „Soundbar“. Žemadažnis garsiakalbis bus prijungtas automatiškai.

Žemadažnio garsiakalbio maitinimo įjungimas3.

4 veiksmas. Patikrinkite, ar žemadažnio garsiakalbio galinėje dalyje šviečia mėlyna šviesos diodų lemputė. Tai reiškia, kad prijungimas sėkmingas.

Pastaba. Jeigu automatinis prijungimas nepavyksta, mėginkite prijungti rankiniu būdu, kaip nurodyta toliau.

1 veiksmas. Išjunkite garso sistemą „Soundbar“.

2 veiksmas. Žemadažnio garsiakalbio ir galinio garsiakalbio galinėje pusėje popieriaus sąvaržėle arba kitu panašiu daiktu spauskite mygtuką ID SET, kol pradės greitai blyksėti mėlyna šviesos diodų lemputė.

Rankinis žemadažnio garsiakalbio prijungimas.

3 veiksmas. Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką AUKŠTYN, kol garso sistemos „Soundbar“ ekrane pasirodys pranešimas ID SET.

Rankinis žemadažnio garsiakalbio prijungimas2.

4 veiksmas. Atlikus ID SET, garso sistema „Soundbar“ bus įjungiama automatiškai.

5 veiksmas. Baigus sujungimą nustos blyksėti žemadažnio garsiakalbio ir galinio garsiakalbio mėlynas šviesos diodų indikatorius.

Kaip prijungti galinius garsiakalbius?

Galinį garsiakalbį prie belaidžio imtuvo modulio prijunkite garsiakalbio kabeliu.

1 veiksmas. Prijunkite garsiakalbio kabelį prie belaidžio imtuvo modulio. Pilką kabelį junkite į pilką belaidžio imtuvo lizdą, mėlyną kabelį junkite į mėlyną belaidžio imtuvo lizdą. Jungdami garsiakalbio kabelį, prie garsiakalbio prijunkite gyslinį laidą.

Prijunkite galinį garsiakalbį1.

2 veiksmas. Garsiakalbio kabelius prijunkite prie galinio garsiakalbio. Garsiakalbio kabelį junkite prie jungčių, garsiakalbio galinėje dalyje pažymėtų ta pačia spalva, kaip ir kabelio laidai.

Prijunkite galinį garsiakalbį2.

3 veiksmas. Įjunkite belaidį imtuvo modulį ir patikrinkite, ar jo galinėje pusėje blyksi mėlyna šviesos diodų lemputė.

Pastaba. Jeigu šviesos diodų indikatorius neblyksi, paspauskite ir bent 5 sekundes palaikykite belaidžio imtuvo modulio galinėje pusėje esantį mygtuką ID SET.

4 veiksmas. Išjunkite garso sistemą „Soundbar“ ir spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Aukštyn“, kol „Soundbar“ ekrane pasirodys indikatorius ID SET (jis iš karto pradings).

5 veiksmas. Atlikus ID SET, garso sistema „Soundbar“ bus įjungiama automatiškai. Patikrinkite, ar belaidžio imtuvo modulio galinėje pusėje šviečia mėlyna šviesos diodų lemputė. Tai reiškia, kad „Soundbar“ ir belaidžio imtuvo modulį pavyko sėkmingai sujungti.

Trikčių šalinimas pagal šviesos diodų indikatorių lemputes

Šviesos diodų lemputė

Būsena

Aprašymas

Sprendimas

Mėlynai šviečia LINK indikatorius

Įjungtas

Sujungta sėkmingai (veikia normaliai)

---

Blyksi

Atkuriamas ryšys

Patikrinkite, ar prie pagrindinio „Soundbar“ įrenginio gerai prijungtas maitinimo kabelis, arba palaukite apie 5 minutes. Jeigu lemputė ir toliau blyksi, bandykite žemadažnį garsiakalbį prijungti rankiniu būdu.

Raudonai šviečia STANDBY indikatorius

Įjungtas

Parengtis (kai išjungtas pagrindinis „Soundbar“ įrenginys)

Patikrinkite, ar prie pagrindinio „Soundbar“ įrenginio gerai prijungtas maitinimo kabelis.

Sujungti nepavyko

Sujunkite iš naujo. Žr. rankinio sujungimo instrukcijas.

Raudonai ir mėlynai šviečia LINK ir STANDBY indikatoriai

Blyksi

Triktis

Žr. „Samsung“ pagalbos skyriaus kontaktinę informaciją

Pastaba.

 • Jeigu pagrindinis įrenginys išjungtas, bus perjungtas belaidžio žemadažnio garsiakalbio parengties režimas, o STANDBY šviesos diodų lemputė žemadažnio garsiakalbio galinėje pusėje kelis kartus sublyksės mėlynai, o paskui užsižiebs raudona spalva.
 • Jeigu šalia „Soundbar“ naudojate įrenginį, veikiantį tuo pačiu dažniu (5,8 GHz), kaip ir „Soundbar“, dėl sąsajos gali atsirasti trukdžių.

Per žemas arba nutildytas „Soundbar“ garsas. Pareguliuokite garsumą.

 • Jeigu prijungtas koks nors išorinis įrenginys (STB, „Bluetooth“ įrenginys, mobilusis įrenginys ir pan.), pareguliuokite išorinio įrenginio garsumą.
 • Kaip televizoriaus garso išvestį pasirinkite „Soundbar“ („Samsung“ televizoriuje: Pradžia → Nustatymai → Garsas → Garso išvestis → Pasirinkti „Soundbar“).
 • Prie „Soundbar“ turi būti tvirtai prijungtas kabelis. Atjunkite kabelį ir vėl jį tvirtai prijunkite.
 • Visiškai atjunkite maitinimo laidą, vėl jį prijunkite, tada įjunkite maitinimą.
 • Paleiskite gaminį iš naujo ir bandykite dar kartą.

Patikrinkite, ar žemadažnio garsiakalbio galinėje pusėje mėlynai šviečia šviesos diodų indikatorius. Jeigu indikatorius blyksi mėlynai arba šviečia raudonai, iš naujo sujunkite „Soundbar“ ir žemadažnį garsiakalbį.

 • Problemų gali kilti, jeigu tarp „Soundbar“ ir žemadažnio garsiakalbio yra kokių nors kliūčių. Perkelkite įrenginius ten, kur tarp jų nebus jokių kliūčių.
 • Ryšys gali nutrūkti dėl kitų netoliese esančių įrenginių, siunčiančių signalus. Garsiakalbį laikykite atokiai nuo tokių įrenginių.
 • Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo laido kištuką.

Gali būti, kad žemas jūsų leidžiamo turinio originalus garsas. Bandykite pareguliuoti žemadažnio garsiakalbio garsumo lygį.

 • Žemadažnį garsiakalbį pasistatykite arčiau.

Problemų gali kilti, jeigu tarp „Soundbar“ ir žemadažnio garsiakalbio yra kokių nors kliūčių. Perkelkite juos ten, kur nebūtų jokių kliūčių.

 • Garsas gali drebėti arba vėluoti, kai žemadažnis garsiakalbis ir erdvinis garsiakalbis yra toli nuo „Soundbar“. Perkelkite juos arčiau „Soundbar“.
 • Garsas gali drebėti arba vėluoti, kai „Soundbar“ yra netoli prietaiso arba elektros įrenginio, kuris kelia radijo trukdžius. „Soundbar“ perkelkite toliau nuo tokių įrenginių, kurie gali kelti radijo trukdžius (pvz., belaidžio ryšio maršrutizatorius).
 • Televizoriaus tinklo ryšio būseną perjunkite iš belaidės į laidinę. 

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus