Kā atvienot Samsung cepeškrāsns sānu plauktus

Tālāk sniegtajā video pamācībā uzzināsiet, kā pareizi noņemt un uzlikt cepeškrāsns plauktus. Ja nepieciešama plašāka informācija, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

1. daļa. Kā noņemt sānu plauktus

  • Pamācība

2. daļa. Kā noņemt teleskopiskās sliedes

  • Pamācība

3. daļa. Papildu padomi

  • Brīdinājumi
Kā atvienot Samsung cepeškrāsns sānu plauktus Kā atvienot Samsung cepeškrāsns sānu plauktus

Pamācība

Nospiediet kreisās puses plaukta augšējo malu un nolaidiet to par aptuveni 45°.

Pabīdiet un noņemiet kreisās puses plaukta apakšējo malu.

Tādā pašā veidā noņemiet labās puses plauktu.

Lai veiktu dziļo tīrīšanu, pirms mazgāšanas iegremdējiet to uz 30 minūtēm siltā ziepjūdenī.

Pēc tīrīšanas apgrieztā secībā veiciet 1. un 2. darbību, lai atkal uzstādītu plauktu.

Pamācība

Skrūvju tips

1. Atvienojiet sānu plauktu no nodalījuma.

2. Pēc sānu plaukta noņemšanas ķerieties pie teleskopisko sliežu skrūvēm.

3. Noskrūvējiet teleskopisko sliežu fiksācijas skrūves un atvienojiet teleskopiskās sliedes.

 

Bezskrūvju tips

1. Atvienojiet sānu plauktu no nodalījuma.

2. Nospiediet zem balsteņa un bīdiet priekšpusi attēlā redzamās bultiņas virzienā. Pēc tam to pašu izdariet ar aizmuguri.

3. Tādā pašā veidā noņemiet labās puses sānu plaukta sliedi.

4. Notīriet teleskopiskās sliedes ar ziepjūdeni un tīru drāniņu.

- Priekšpuse.

- Aizmugure.

- Nospiediet.

5. Pēc tīrīšanas apgrieztā secībā veiciet 1. un 2. darbību, lai atkal uzstādītu labās un kreisās puses teleskopiskās sliedes. Pārbaudiet, vai priekšējie un aizmugurējie sliežu fiksatori ir nofiksēti plauktā. 

Brīdinājumi

1. Uzmanieties, lai plauktu noņemšanas un tīrīšanas laikā nesavainotos, jo cepeškrāsnij var būt asas malas. (Lūdzu, lietojiet aizsargcimdus.)

2. Nepieļaujiet, lai gatavošanas laikā vai uzreiz pēc tās āda saskartos ar durvīm, sildelementiem, piederumiem utt. Tie ir karsti un var izraisīt apdegumus.

3. Gatavošanas laikā vai uzreiz pēc tās atverot durvis, turiet seju un ķermeni atstatus no tām. Karstums un karstie ūdens tvaiki var izraisīt apdegumus.

4. Pirms tīrīšanas izslēdziet cepeškrāsni un atvienojiet tās kontaktspraudni no kontaktligzdas. Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu un aizdegšanos.

5. Periodiski notīriet ierīci un jebkādas ēdiena atliekas no durvīm un gatavošanas nodalījuma.

Paldies par jūsu atsauksmēm