Kā rīkoties, ja veļas mazgājamā mašīna trokšņo vai vibrē

Samsung veļas mazgājamām mašīnām ir daudz funkciju un programmu, lai nodrošinātu vislabākos rezultātus un maksimālu efektivitāti.

Tā kā audumu veidi un dažādi mazgājamie priekšmeti ir ļoti atšķirīgi, ir svarīgi atlasīt pareizo programmas ciklu, priekšmetu svaru un mazgāšanas līdzekļi katrai mazgāšanai.

Izlasiet, kā samazināt veļas mazgājamās mašīnas radīto troksni vai traucējumus mazgāšanas cikla laikā.

Kā rīkoties, ja veļas mašīna ir pārāk skaļa vai vibrējoša Kā rīkoties, ja veļas mašīna ir pārāk skaļa vai vibrējoša

Nelīdzena virsma ir viens no pārmērīga trokšņa vai vibrācijas izplatītākajiem iemesliem.
 

Lai panāktu optimālu sniegumu, veļas mazgājamā mašīna jāuzstāda uz līdzenas, stabilas grīdas. Koka grīdas, iespējams, jānostiprina, lai samazinātu vibrāciju. Paklājiem un mīkstu flīžu grīdām nav labas noturības pret vibrācijām, un tās var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas nelielu pārvietošanos centrifūgas cikla laikā.
 

Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana slidenā vai nelīdzenā vietā var izraisīt vibrācijas un troksni.

Samsung veļas mazgājamā mašīna, kas novietota uz nelīdzenas virsmas
Transportēšanas skrūvju izņemšana no veļas mazgājamās mašīnas

Piegādes brīdī veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar skrūvēm, kas transportēšanas laikā notur vietā cilindru. Šīs skrūves pirms lietošanas jāizņem.

1 Ar komplektā iekļauto uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet visas transportēšanas skrūves mašīnas aizmugurē.
2 Pilnībā izvelciet transportēšanas skrūvi un saglabājiet gadījumam, ja mašīna nākotnē tiks pārvietota. Tāpat rīkojieties ar visām 4 transportēšanas skrūvēm. Mašīnai ir nodrošinātas 3–5 skrūves atkarībā no modeļa.
3 Aizpildiet caurumus ar komplektā iekļautajām skrūvju uzmavām.

Lai pārbaudītu, vai skrūves ir izņemtas, atveriet mašīnas durtiņas un pārvietojiet cilindru atpakaļ un uz priekšu. Ja cilindrs brīvi pārvietojas, skrūves ir izņemtas.

Noregulējiet veļas mazgājamās mašīnas kājas, lai ierīci nolīmeņotu.
 

Trokšņa vai vibrācijas gadījumā pārbaudiet, vai četras līmeņa regulēšanas kājas atrodas vienmērīgi un stingri uz grīdas. Ja veļas mazgājamā mašīna nav līmenī, nedaudz paceliet to un noregulējiet zemāko no četrām līmeņošanas kājām.
 

Ja pēc kāju noregulēšanas mašīna turpina pārmērīgi vibrēt, mēģiniet tās pārregulēt vibrācijas laikā, regulējot līdz vibrācijas samazināšanai. Pēc tam pievelciet fiksācijas uzgriezni, lai turpinātu koriģēt mašīnas uzstādījumu un samazinātu turpmāko vibrācijas troksni.

Šīs darbības vienmēr jāatkārto mašīnas pārvietošanas vai vibrācijas līmeņa pieauguma gadījumā.
 

Samsung veļas mazgājamām mašīnām tiek izmantotas kādas no divu veidu līmeņošanas kājām.

Lūdzam ņemt vērā: Ja ierīce tiek uzstādīta uz stabilas, nolīmeņotas grīdas, ieteicams aizmugurējās kājas ieskrūvēt līdz maksimumam un priekšējās kājas pielāgot, lai panāktu nevainojamu izlīdzinājumu.

1. veida kājas:

1 Nolīmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu, pagriežot regulējamās kājas uz iekšpusi vai ārpusi kā parādīts.
Nolīmeņojiet Samsung veļas mazgājamo mašīnu, pagriežot tās kājas
2 Kad veļas mazgājamā mašīna ir nolīmeņota, pievelciet bloķēšanas uzgriezni ar skrūvgriezi.
Pievelciet Samsung veļas mazgājamās mašīnas fiksācijas uzgriezni ar skrūvgriezi

2. veida kājas:

1 Atbrīvojiet fiksācijas uzgriezni, pagriežot to pa kreisi ar uzgriežņu atslēgu.
Atbrīvojiet Samsung veļas mazgājamās mašīnas fiksācijas uzgriezni ar uzgriežņu atslēgu
2 Nolīmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu, pagriežot regulējamās kājas uz iekšpusi vai ārpusi ar roku.
Pagrieziet ar roku Samsung veļas mazgājamās mašīnas regulējamās kājas
3 Pievelciet fiksācijas uzgriezni, pagriežot to pa labi ar uzgriežņu atslēgu.
Pievelciet Samsung veļas mazgājamās mašīnas fiksācijas uzgriezni ar uzgriežņu atslēgu

Kalibrējot tiek nodrošināts, ka veļas mazgājamā mašīna precīzi nosaka svaru. Dažas veļas mazgājamās mašīnas tiek automātiski kalibrētas pēc ieslēgšanas. Citām ir nepieciešama manuāla kalibrēšana.

Lūdzam ņemt vērā: Manuāla kalibrēšana ir nepieciešama šiem modeļiem:

WF80F5, WF70F5, WF60F4, WF71F5, WF61F4, WF72F5, WF62F4, WF7AF5, WF6AF4

Pirms palaist kalibrēšanu, pārbaudiet, vai cilindrs ir tukšs.
 

Lai palaistu manuālu kalibrēšanu:

1 Izslēdziet un pēc tam ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
2 Vienlaicīgi uz 3 sekundēm nospiediet pogas Temp. un Delay End (Beigu aizkave), lai pārietu kalibrēšanas režīmā. Tiek parādīts ziņojums “CB”.
3 Nospiediet pogu Sākt/pauze, lai palaistu kalibrēšanas ciklu.
4 Cilindrs griezīsies pulksteņrādītāja kustības virzienā un pretēji tam līdz 3 minūtēm.
5 Pēc cikla pabeigšanas displejā būs redzams “0” un veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēgsies.
6 Tagad veļas mazgājamā mašīna ir gatava lietošanai.

Ja mašīna turpina vibrēt, pārbaudiet, vai kājas ir fiksētas pozīcijā un līmenī, un vēlreiz palaidiet kalibrēšanu.
 

Šīs darbības vienmēr jāatkārto mašīnas pārvietošanas vai vibrācijas līmeņa pieauguma gadījumā.

Pārliecinieties, vai veļas porcija ir līdzsvarota. Viens smags priekšmets, piemēram, vannas paklājs vai džinsi, izraisīs pārmērīgu troksni un vibrāciju, kā arī var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas bojājumus. Ja mašīna konstatē pārmērīgu troksni un vibrāciju, ko izraisa disbalanss, tā nesāks centrifūgas darbību un programma tiks apturēta. Atkarībā no modeļa tiks parādīts kods (UB), ai informētu par veļas disbalansu, vai programma tiks apturēta/pauzēta.
 

Mašīnas troksnis pieaugs atsevišķu programmas darbību laikā, piemēram, sadalot slodzi, lai sagatavotos centrifūgas darbībai. Mašīna to konstatēs un mēģinās vienmērīgi pārdalīt slodzi, lai samazinātu troksni un vibrāciju. Kad slodze ir sadalīta un centrifūga uzņem ātrumu, vibrācija samazinās.

Mašīnas pārslogošana var izraisīt pārmērīgu troksni vai vibrāciju.
 

Svars, kuru var apstrādāt veļas mazgājamā mašīna, ir atkarīgs no tās ietilpības. Veļas mazgājamās mašīnas maksimālais tilpums parādīts vadības paneļa apakšā pa labi. Populārākie modeļi ir 7 kg/8 kg/9 kg.
 

Turklāt jums jāpārliecinās, vai ir atlasīta pareizā programma atbilstoši mašīnā ievietotajai porcijai. Skatiet informāciju rokasgrāmatā, lai noteiktu pareizo slodzi katram ciklam un nodrošinātu, ka slapjās porcijas kopsvars nepārsniedz mašīnas maksimālo ietilpību.
 

Varat nosvērt veļu, lai iegūtu precīzu vai aptuvenu vērtību. Vannas dvielis sver apmēram 0,75 kg, pilnizmēra palags ap 0,5 kg, bet liels sporta krekls — aptuveni 0,5 kg.
 

Lūdzu, nespiediet veļu uz leju. Veļa ir jāievieto ļoti brīvā kaudzē. Ja veļa jāpiespiež uz leju, lai atbrīvotu vietu citu veļas gabalu ielikšanai, veļas mazgājamā mašīna tiek pārslogota.
 

Vispārējas norādes:
 

  • Maza veļas porcija ir tad, ja cilindram ir pilna 1/3.
  • Vidēja veļas porcija ir tad, ja cilindram ir pilna 1/2.
  • Liela veļas porcija ir tad, ja cilindram ir pilnas 3/4.

Paldies par jūsu atsauksmēm