Kā savienot cepeškrāsni ar SmartThings?

SmartThings ir funkcija, kas ļauj ērti vadīt un pārvaldīt viedās mājas ierīces un lietu interneta (IoT) ierīces ar viedtālruņa palīdzību. Atrodoties ārpusē, varat uzraudzīt un kontrolēt tādu serverī reģistrēto ierīču kā viedierīču, mājas ierīču, TV, skaļruņu u.tml. ierīču stāvokli. Tas ir nākamās paaudzes platformas pakalpojums, kas apvienos Samsung produktus kā atvērtā pirmkoda platforma, kas var savienot ne tikai mūsu produktus, bet arī citas IoT ierīces.

SmartThings dzīvē.

1. darbība. Savienojuma prasību pārbaude

Pirms viedtālruņa savienošanas ar cepeškrāsni pārbaudiet, vai ir izpildītas šādas prasības:

Android

iOS (iPhone)

OS

Android 6.0 vai jaunāka versija

iOS 10.0 vai jaunāka versija

Ierīces veids

Viedtālrunis, planšetdators

iPhone 6 vai jaunāks modelis, iPad

Operatīvā atmiņa

2 GB vai vairāk

2 GB vai vairāk

Atbalstītā izšķirtspēja

1280*720(HD)

1920*1080(FHD)

2560*1440(WQHD)

1334*750

1920*1080

Kritēriji lietotnes ielādēšanai

2 GB Operatīvā atmiņa vai vairāk

Bluetooth 4.0 vai jaunāks profils

Terminālis, kas spēj nodrošināt Wi-Fi spoguļošanu

2 GB Operatīvā atmiņa vai vairāk

Bluetooth 4.0 vai jaunāks profils

Terminālis, kas spēj nodrošināt Wi-Fi spoguļošanu

2. darbība. Viedtālruņa savienošana ar Wi-Fi tīklu

 • Viedtālrunī: pieskarieties Iestatījumi → Savienojums → Wi-Fi → atlasiet maršrutētāju, ar kuru izveidot savienojumu (ievadiet paroli, iestatot drošību).
 • Ja savienojums ir izveidots pareizi, atlasītais maršrutētājs pašreizējā tīklā tiek apstiprināts kā “pievienots”.

Piezīme.        

 • Maršrutētāja nosaukums (SSID) ir iestatīts angļu valodā, ar simboliem un cipariem (īpašās rakstzīmes netiek atbalstītas).
 • Savienojot cepeškrāsni ar Wi-Fi tīklu, ir pieejams 2,4 GHz savienojums.
 • Jābūt parādītām vismaz 3 Wi-Fi tīklu uztveršanas antenām.
 • Savienojot mājas ierīci ar viedtālruni, izmantojot SmartThings, gādājiet, lai abas ierīces būtu savienotas ar vienu un to pašu maršrutētāju.

3. darbība. Lietotnes SmartThings instalēšana

 • Lejupielādējiet lietotni SmartThings no vietnes Google Play Store, Apple App Store vai Samsung Galaxy Apps.
 • Lai atrastu šo lietotni, izmantojiet atslēgvārdu “SmartThings”.

4. darbība. Samsung konta iestatīšana

 • Lai varētu izmantot lietotni SmartThings, vispirms jāpiesakās Samsung kontā.
 • Lai iestatītu Samsung kontu, varat sekot lietotnes SmartThings sniegtajiem norādījumiem.
 • Vai arī, ja jums ir Samsung viedtālrunis, varat pievienot Samsung kontu sava viedtālruņa iestatīšanas lietotnē. Pēc tam tā automātiski pieteiksies jūsu Samsung kontā.

5. darbība. Viedtālruņa savienošana ar cepeškrāsni

1. Vispirms pārbaudiet, vai cepeškrāsns un Wi-Fi maršrutētājs ir pievienots strāvas avotam.

2. Palaidiet lietotni SmartThings. Sākuma ekrānā pieskarieties pluss pogai un atlasiet [Add device] (Pievienot ierīci). 

Sākuma skatā atlasiet "Add device" (Pievienot ierīci).

3. Secīgi atlasiet [Oven] (Cepeškrāsns) un [Oven (LCD)] (Cepeškrāsns (LCD)).

Atlasiet karstā gaisa cepeškrāsni un istabas cepeškrāsni (LCD).

4. Pieskarieties pogai [Start] (Sākt).

5. Atlasiet vēlamo cepeškrāsns atrašanās vietu un telpu.

Atlasiet vēlamo atrašanās vietu un telpu.

6. Cepeškrāsns ekrānā dodieties uz [Settings] (Iestatījumi) un atlasiet [Easy Connection] (Vieglā savienošana) – [Connect] (Savienot).

Nospiediet "Connect" (Savienot).

7. Ievadiet Wi-Fi informāciju, lai savienotu ierīci ar W-Fi tīklu.

Ievadiet Wi-Fi informāciju.

8. Lūdzu, uzgaidiet, līdz cepeškrāsns tiek reģistrēta jūsu Samsung kontā.

9. Reģistrācija ir pabeigta. Iestatiet cepeškrāsns nosaukumu.

Reģistrācija ir pabeigta.

7. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Tālāk.

Pieskarieties pogai Tālāk.

8. Savā iPhone atveriet lietotni Iestatījumi un dodieties uz Wi-Fi sadaļu, lai izveidotu savienojumu ar tā tīkla nosaukumu, kas sākas ar cepeškrāsni.

Parole ir 1111122222 (“1” 5 reizes un “2” 5 reizes).

Izmantojot paroli, izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

9. Tiklīdz ierīce ir izveidojusi savienojumu ar Wi-Fi tīklu, vēlreiz palaidiet lietotni SmartThings. Ievadiet savu Wi-Fi informāciju, lai savienotu ierīci ar W-Fi tīklu, un pieskarieties Tālāk. Wi-Fi informācija tiek nosūtīta cepeškrāsnij.

Ievadiet Wi-Fi informāciju.

10. Lūdzu, uzgaidiet, līdz cepeškrāsns tiek reģistrēta jūsu Samsung kontā.

11. Reģistrācija ir pabeigta. Iestatiet cepeškrāsns nosaukumu. 

Reģistrācija ir pabeigta.

Piezīme:

 • Visas ar lietotni SmartThings saistītās funkcijas un darbību apraksti atšķiras atkarībā no programmatūras versijas.
 • Izmantojot mobilos datus, var tikt piemērota maksa atkarībā no veiktajām lejupielādēm un bezvadu komunikāciju starp ierīcēm.
 • Pieejamās tehnoloģijas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, pakalpojumu sniedzēja, tīkla vides vai produkta.

Paldies par jūsu atsauksmēm