Kā uzstādīt POWERbot

POWERbot robots putekļusūcējs ir ar slaidāku korpusu, kas neietekmē tā jaudīgo sūkšanas spēju. Turklāt tas var efektīvi likvidēt netīrumus un putekļus, kas paslēpušies dziļi paklāju šķiedrās. Lai POWERbot sagādātu bezrūpīgu tīrīšanas pieredzi, tā uzstādīšanā ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus.

Dokstacijas uzstādīšana

 • Uzstādiet dokstaciju vietā, kur nav nekādu šķēršļu, kur nepastāv nokrišanas risks un kur grīda un siena ir līdzena.
 • Parūpējieties, lai dokstacija vienmēr būtu pievienota elektrotīklam un ieslēgta. (Vienmēr ieslēdziet dokstaciju.)
 • Ja dokstacijai netiks nodrošināta barošana, POWERbot nespēs to atrast un veikt automātisko uzlādi. 

 

(1) Dokstacija: savienojiet akumulatora lādētāja ligzdu ar dokstaciju.

(2) Lādētājs: savienojiet strāvas vadu ar lādētāju (pusei, uz kuras uzlīmēta uzlīme, jābūt vērstai uz leju).

(3) Strāvas vads: pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai.

Dokstacijas uzstādīšana.

Piezīme. 

 • Ierīces faktiskais dizains var atšķirties atkarībā no jūsu modeļa veida.
 • Šis attēls ir paraugs angļu valodā, bet tas ir pieejams arī jūsu valsts valodā. 
 • Ja ārkārtas situācijas slēdzis ir izslēgts, POWERbot neuzlādēsies pat tad, ja atradīsies dokstacijā. 
 • Ja POWERbot ir atvienots no dokstacijas, tā akumulators pakāpeniski izlādēsies. 
 • Ja POWERbot atrodas miega režīmā, tas netiks barots pat tad, ja ārkārtas situācijas slēdzis tiks izslēgts un pēc tam atkal ieslēgts. Turiet nospiestu POWERbot pogu [Start/Stop] (Sākt/apturēt), lai izslēgtu miega režīmu.
 • Ja POWERbot netiks lietots ilgāku laika periodu, piemēram, ceļošanas vai komandējumu dēļ, pārslēdziet tā ārkārtas situācijas slēdzi izslēgtā pozīcijā un atvienojiet lādētāju.
Ieslēdziet ārkārtas situācijas slēdzi.

Piezīme. 

 • Ierīces faktiskais dizains var atšķirties atkarībā no jūsu modeļa veida.
 • Šis attēls ir paraugs angļu valodā, bet tas ir pieejams arī jūsu valsts valodā. 

Uzlāde

Manuāla POWERbot uzlāde

1. darbība. Ieslēdziet apakšdaļā esošo ārkārtas situācijas slēdzi. (Ārkārtas situācijas slēdzis ir jāpagriež, lai ieslēgtu POWERbot.)

2. darbība. Manuāli uzlādējiet POWERbot, novietojot to uz dokstacijas.

3. darbība. Pārbaudiet uzlādes statusu.

Piezīme. Uzlādes laikā akumulatora indikators mirgo ik pēc 1 sekundes un paliek pastāvīgi iedegts, kad uzlāde ir pabeigta.

Viedā uzlāde 

Ja POWERbot sāk izlādēties automātiskās tīrīšanas režīmā, tas automātiski atgriezīsies dokstacijā, lai veiktu uzlādi, un atsāks tīrīšanu, lai pabeigtu uzkopšanu, kad būs uzlādētas divas trešdaļas akumulatora. (Maksimāli 2 reizes.)

Automātiskā uzlāde

Ja akumulatora indikators mirgo ar 0,4 sek. intervāliem, POWERbot automātiski atgriezīsies dokstacijā, lai veiktu uzlādi.

Mirgo akumulatora indikators.

Uzlāde

Varat likt POWERbot uzlādēties dokstacijā, kamēr tas atrodas tīrīšanas režīmā. Nospiediet displejā redzamo pogu. 

Zems akumulatora uzlādes līmenis (Lo)

Manuāli uzlādējiet POWERbot, novietojot to uz dokstacijas.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa kods displejā.

Brīdinājums: pārbaudiet uzlādes ierīces jaudas līmeni un tīrīšanas stāvokli.

Ja gadīsies strāvas padeves traucējumi vai uzlādes ierīce būs atvienota no strāvas padeves, POWERbot nespēs atrast uzlādes ierīci un veikt automātisko uzlādi. Vienmēr pieslēdziet uzlādes ierīci strāvas padevei. Pārbaudiet, vai uz uzlādes termināla neatrodas svešķermeņi. Noslaukiet POWERbot uzlādes terminālus un uzlādes ierīci ar sausu drāniņu.

Piezīme. Lūdzu, izmantojiet 100–220 V vai jaudīgāku barošanas avotu.

Paldies par jūsu atsauksmēm