Ko darīt, ja dispensera ūdens padeve nedarbojas pareizi?

Ja radušās problēmas ar ledusskapja ūdens dispenseru, pirms saziņas ar tehnisko atbalstu varat izpildīt šādas problēmu noteikšanas darbības, jo risinājums var būt dažu soļu attālumā. 

Displejā pārbaudiet iestatīto režīmu

 • Ja no dispensera nenāk ūdens, pārbaudiet, vai nav ieslēgts bērnu drošības aizsardzības režīms. Ja bērnu drošības aizsardzība ir ieslēgta, tās atslēgšanai nospiediet un vairāk nekā 3 sekundes turiet nospiestu bērnu drošības aizsardzības pogu.
 • Ja dispensers nav bloķēts, pamēģiniet nospiest izvēles pogas ūdens, ledus kubiciņu vai smalcināta ledus padevei. Papildus pārliecinieties, ka esat nospiedis ūdens padeves pogu (konkrētās darbības dažādos modeļos var atšķirties).
 • Ūdens rezervuārs var būt aizsalis, ja ir iestatīta pārāk zema temperatūra. Pamēģiniet displejā iestatīt nedaudz augstāku temperatūru.
Displejā pārbaudiet, vai nav ieslēgts bērnu aizsardzības režīms, un izslēdziet to

Piezīme: displeja faktiskais izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

Pārliecinieties, ka ūdens filtrs ir uzstādīts pareizi

Iekšējā ūdens filtra savienojums var radīt problēmas. Pārbaudiet, vai jūsu ledusskapja iekšējais ūdens filtrs ir uzstādīts pareizi. Ja ūdens filtrs nav pieslēgts vai nav labi ielikts, ūdens dispensers var nedarboties. Pārliecinieties, ka ūdens filtrs ir pareizi nofiksēts savā vietā. Vāja ūdens spiediena cēlonis nereti ir nosprostots ūdens filtrs. Ūdens spiedienu var arī palielināt, laikus nomainot ūdens filtru.

Pārliecinieties, ka ūdens filtrs ir uzstādīts pareizi

Pārbaudiet savienojumu ar ūdensvadu un krāna pozīciju

 • Ja no ūdens dispensera ūdens nenāk nemaz, pārbaudiet savienojumu ar ūdensvadu.
 • Pārbaudiet, vai pienākošais ūdensvads ir pareizi pievienots ledusskapim. Ūdens padeves krānam ir jābūt atgrieztam.
 • Pārbaudiet, vai ūdensvads ir brīvs un bez šķēršļiem. Ūdensvads nedrīkst būt savērpies vai saspiests.
 • Parasti ūdensvads un ūdens padeves krāns atrodas ledusskapja aizmugurē, izlietnes tuvumā.
Pārbaudiet savienojumu ar ūdensvadu un ūdens spiedienu

Piezīme:

 • Ūdensvada atrašanās vieta dažādiem produktiem var atšķirties un ir atkarīga no ūdensvadu atrašanās vietas mājā.
 • Papildu informāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatā. 

Kā pārbaudīt ūdens spiedienu ledusskapī

 • Kad ir pārbaudīts ūdensvads, pārbaudiet ūdens spiedienu.
 • Ieslēdziet ūdens padevi uz pilnām 10 sekundēm. Ja ūdens piepilda mazāk nekā 2/3 krūzes, nepieciešams palielināt ledusskapja ūdens spiedienu.
 • Ūdensvada uzstādīšanu ir ieteicams uzticēt profesionālim. Tāpēc, ja neorientējaties šajā jomā, labāk sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Padomi ūdensvada atgaisošanai

 • Ūdensvads jāatgaiso tikai tad, ja nesen ir mainīts vai pievienots ūdens filtrs vai ūdensvads.
 • Lai atgaisotu ūdensvadu, turiet nospiestu uz leju dispensera sviru un gaidiet ūdens padevi 5 minūtes. Kad sākas ūdens padeve, turpiniet darbību, līdz ūdens strūkla pārstāj raustīties un plūsma kļūst vienmērīga (tam var būt nepieciešama 7 līdz 10 litru notecināšana).

Paldies par jūsu atsauksmēm