Ko darīt, ja mans veļas žāvētājs nedarbojas pareizi?

Ja veļas žāvētājs nedarbojas, pārbaudiet šādus aspektus. Pēc katras veļas žāvētāja izmantošanas reizes ir ieteicams iztīrīt filtru un ūdens pudeli.

Pārbaudiet pamata aspektus

 • Pārliecinieties, ka veļas žāvētāja durvis ir aizvērtas pareizi.
 • Pārliecinieties, ka strāvas vads ir iesprausts rozetē ar elektrības padevi.
 • Pārbaudiet mājas strāvas pārtraucējus un drošinātājus.

Pārbaudiet žāvēšanas kapacitāti

No veļas mašīnas žāvētājā lieciet mazāku veļas apjomu, nekā norādīts produkta žāvēšanas kapacitātes aprakstā. Ja ievietosiet daudz veļas, tiks ierobežotas griešanas spējas un veļa netiks izžāvēta vienmērīgi, turklāt apģērbs var būt ļoti saburzīts. Papildus tam vienmēr ir ieteicams izmantot standarta žāvēšanas režīmu, kurš nosver veļu un pats nosaka vēlamo žāvēšanas ilgumu.

Atslēdziet bērnu drošības aizsardzību

Ja ir ieslēgta bērnu drošības aizsardzība, neviena poga nedarbojas, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Kad iespējojat bērnu drošības aizsardzību, žāvētāja durvis tiek noslēgtas un izgaismojas bērnu aizsardzības lampiņa. Ja poga nedarbojas un tiek spiesta cita poga, bērnu aizsardzības lampiņa mirgo. Ja ir aktivizēta bērnu drošības aizsardzība, tā būs aktīva, pat ja izslēgsiet un atkal ieslēgsiet veļas žāvētāju.

Kontrolpanelī pārbaudiet bērnu drošības aizsardzības statusu

Piezīme:

 • Kontrolpaneļa faktiskais dizains var atšķirties atkarībā no jūsu rīcībā esošā modeļa.
 • Šis attēls ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā. 

Durtiņu atvēršana, ja ir iespējota bērnu drošības aizsardzība

 • Ja žāvētāja durtiņas ir aizslēgtas vai pogas nedarbojas, jo ir iespējota bērnu drošības aizsardzība, nospiediet un 3 sekundes turiet vienlaikus nospiestas pogas + un -, lai apturētu šo funkciju (uz 1 minūti).
 • Kad durvis tiek atbloķētas, tās paliek atbloķētas uz 1 minūti un mirgo bērnu drošības aizsardzības lampiņa.
 • Pēc 1 minūtes tiek atskaņots brīdinājuma signāls, kas ilgst 2 minūtes.
 • Ja durvis tiek aizvērtas šo 2 minūšu laikā, bērnu drošības aizsardzība atkal tiek iespējota. 

Bērnu drošības aizsardzības pilnīga atspējošana

 • Lai pilnībā atspējotu bērnu drošības aizsardzību, pagaidu atbloķēšanas laikā vēlreiz 3 sekundes turiet nospiestas pogas + un -.
 • Pēc pogu atlaišanas durvis atbloķēsies un bērnu aizsardzības lampiņa nodzisīs.

Piezīme: Faktiskie uzraksti (-, +) kontrolpanelī var atšķirties atkarībā no jūsu rīcībā esošā modeļa.

Pārliecinieties, ka filtrs un ūdens tvertne nav nosprostojušies

Dažām žāvētāja daļām nepieciešama regulāra tīrīšana. Īpaši ieteicams ir pēc katras izmantošanas reizes iztīrīt filtru un ūdens tvertni. Filtra tīrīšanas norādes ir sniegtas tālāk. 

Pārbaudiet žāvētāja tīrāmās daļas

Tīriet plūksnu filtru pēc katras lietošanas reizes. Ja izmantosiet žāvētāju ar mitru plūksnu filtru, var veidoties pelējums, slikta smaka vai pasliktināties žāvēšanas rezultāts. Tāpēc iztīriet un izžāvējiet plūksnu filtru pēc katras lietošanas reizes.

1. solis. Atver žāvētāja durtiņas un pavelk filtru augšup, lai varētu to izņemt. (Pēc filtra izņemšanas nenoņem gumijas apvalku.)

2. solis. Atver ārējo filtru un izņem iekšējo filtru.

Atver žāvētāja filtru no augšpuses un izņem iekšējo filtru no ārējā filtra

3. solis. Atver gan iekšējo, gan ārējo filtru.

4. solis. No abiem filtriem izņem plūksnas un ar birstīti izslauka filtrā atlikušos putekļus.

Atver iekšējo filtru un no filtra izņem plūksnas

Piezīme: notīriet filtrus tekošā ūdenī un ļaujiet tiem pilnībā izžūt (ja nepieciešams).

5. solis. Ievieto tīro filtru ārējā filtrā pareizā virzienā un ieliek filtru atpakaļ vietā.

Ievieto tīro filtru ārējā filtrā pareizā virzienā un ieliek atpakaļ vietā

Piezīme: neizmantojiet žāvētāju, ja iekšējais filtrs nav ielikts ārējā filtrā. 

Siltummaini ieteicams tīrīt vismaz reizi mēnesī (vai kad atskan skaņas signāls un displejā izgaismojas siltummaiņa indikators). Tas uzlabo siltumsūkņa efektivitāti. Lai izvairītos no traumām un apdegumiem, ar plikām rokām neaiztieciet un netīriet siltummaini. Siltummaiņa tīrīšanai neizmantojiet ūdeni.

1. solis. Nospiež uz ārējā vāciņa augšdaļas, lai to atvērtu.

Atver siltummaiņa ārējo vāciņu

2. solis. Abus fiksatorus pagriež atbloķētā pozīcijā.

Atbloķē fiksatorus

3. solis. Izņem iekšējo vāciņu.

Izņem iekšējo vāciņu

4. solis. Notīra siltummaini ar nodrošināto tīrāmo birstīti (vai putekļsūcēju ar birstes uzgali).

Filtra tīrīšana ar mīkstu birstīti

Piezīme:

 • Tīrīšanas laikā nesalieciet un nesabojājiet siltummaiņa ribas.
 • Tas var samazināt žāvēšanas efektivitāti.

5. solis. Notīra iekšējo vāciņu ar gludu, mitru lupatiņu.

Filtra tīrīšana ar mitru lupatiņu

6. solis. Ieliek iekšējo vāciņu atpakaļ. Pēc tam pagriež abus fiksatorus, lai nobloķētu iekšējo vāciņu. 

Ieliek iekšējo vāciņu atpakaļ

Piezīme: pārliecinieties, ka fiksatori ir pilnībā bloķēti. 

7. solis. Aizver ārējo vāciņu. 

Aizver siltummaiņa ārējo vāciņu

Lai novērstu sūces, pēc katras izmantošanas reizes iztukšojiet ūdens tvertni. Ievērojiet, ka ūdens pudele ir paredzēta tikai atsevišķajam žāvētajam.

1. solis. Izņem ūdens pudeli no atvilktnes.

2. solis. Izlej ūdeni pa noteces caurumu un ievieto atpakaļ ūdens pudeli.

Iztukšo ūdens tvertni, lai novērstu sūces

Piezīme: ar ūdeni piepildītā tvertne jāņem ārā uzmanīgi.

Paldies par jūsu atsauksmēm