Mikroviļņu krāsnī redzamie informācijas kodi

Lielāko daļu mikroviļņu krāsns informācijas kodu jāpārbauda tehniķim. Tomēr dažus informācijas kodus varat pārbaudīt arī jūs, pirms sazināties ar Samsung servisa centru. Skatiet tālāk pievienoto tabulu un izmēģiniet tajā sniegtos ieteikumus.

Apraksts

Darbība

C-20 / E-21 / E-22

Temperatūras sensors ir atvērts vai tajā radies īssavienojums.

Atvienojiet mikroviļņu krāsns strāvas vadu un sazinieties ar Samsung servisa centru.

C-A1 / E-A1

Šis kods parādās, ja mikroviļņu krāsns 1 minūtes garumā nespēj noteikt aizvara atvēršanos vai aizvēršanos.

Atvienojiet mikroviļņu krāsns strāvas vadu un sazinieties ar Samsung servisa centru.

C-F0 / E-83

Ja nav sakaru starp galveno un pakārtoto MICOM.

Atvienojiet mikroviļņu krāsns strāvas vadu un sazinieties ar Samsung servisa centru.

C-21 / E-24

Šis kods parādās, kad mikroviļņu krāsns temperatūra ir pārāk augsta.

Gadījumos, kad katra režīma darbības laikā temperatūra paaugstinās virs tās noteiktā ierobežojuma (Manāma aizdegšanās).

Atvienojiet strāvas vadu, uzgaidiet, kamēr iekārta atdziest, un iedarbiniet to no jauna.

C-F2 / -tE- / -TE-

Neierasta skārientaustiņa darbība.

Nospiediet pogu “Stop” (Apturēt) un mēģiniet vēlreiz.

C-d0 / -SE- / SE

Skārientaustiņš turēts nospiests ilgāk par 10 sekundēm.

Atvienojiet strāvas vadu un notīriet pogu (no putekļiem, ūdens).

Ja problēma parādās atkārtoti, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Piezīme. Ja displejā parādās citi informācijas kodi, nevis iepriekš minētie 6 kodi, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Paldies par jūsu atsauksmēm