POWERbot informācijas kodu pārbaude

Ja POWERbot nedarbojas, tā ekrānā var būt redzams informācijas kods. Aplūkojiet tālāk redzamos kodus un norādījumus un izmēģiniet sniegtos ieteikumus. Ja ekrānā turpina parādīties noteikts kods, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību. 

Kas ir informācijas kods?

POWERbot rāda informācijas kodus, kas palīdz saprast, kas notiek ar jūsu iekārtu. Tāpēc, ja POWERbot pārstāj darboties, vispirms pārbaudiet vadības paneli. Vairumā gadījumu tā nav mehāniska problēma.

Informācijas kods displejā.

Galvenie informācijas kodi

Major information codes

Nozīme

Risinājumi

C01

Cilindra birstē ieķēries svešķermenis

Izslēdziet POWERbot ārkārtas situācijas slēdzi un noņemiet svešķermeni no birstes.

C02

Kreisajā piedziņas ritenī ieķēries svešķermenis

Izslēdziet POWERbot ārkārtas situācijas slēdzi un noņemiet svešķermeni no kreisā piedziņas riteņa.

 C03

Labajā piedziņas ritenī ieķēries svešķermenis

Izslēdziet POWERbot ārkārtas situācijas slēdzi un noņemiet svešķermeni no labā piedziņas riteņa.

C05

Pārbaudes zīme uz bufera sensora

-Izslēdziet ārkārtas situācijas slēdzi un pēc tam atkal ieslēdziet to

-Ja informācijas kods nepazūd, pārbaudiet, vai kāds svešķermenis nav ieķēries starp buferi un galveno korpusu. Ja atrodat svešķermeni, vienkārši nedaudz pavelciet buferi un izņemiet svešķermeni.

C06

Svešķermenis uz šķēršļu sensora

Izslēdziet POWERbot ārkārtas situācijas slēdzi un notīriet priekšējo un aizmugurējo sensoru ar mīkstu drāniņu.

C07

Svešķermenis uz kritienu sensora

Izslēdziet POWERbot ārkārtas situācijas slēdzi un notīriet kritienu sensoru ar mīkstu drāniņu.

C11

Jāpārbauda galveno PCB

-Izslēdziet POWERbot un restartējiet to.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru.

!  /  C00

Pārvietošanās laikā POWERbot ir noķerts, iestrēdzis vai iesprostots

Izslēdziet POWERbot ārkārtas situācijas slēdzi un pārvietojiet robotu uz citu vietu.

Papildu informācijas kodi

Major information codes

Nozīme

Risinājumi

No batt 

Akumulatora kļūme

Pārslēdziet POWERbot apakšdaļā esošo pogu izslēgtā pozīcijā un pēc tam restartējiet robotu.

Piezīme.

  • Ja ieraugāt informācijas kodu, kas nav norādīts šajā lapā, sameklējiet konkrētā modeļa rokasgrāmatu.
  • Atkarībā no iekārtas modeļa šis kods var atšķirties.
  • Ja nespējat notīrīt informācijas kodu no sava POWERbot, sazinieties ar Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību.

Paldies par jūsu atsauksmēm