Kā atrisināt izplatītākās bluetooth problēmas

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus.

Lūdzu, ņemiet vērā: Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:
 

  • Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces..
  • Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai..
  • Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
  • Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
  • Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Ja nevar sameklēt otru Bluetooth ierīci, pastāv savienojuma problēmas vai darbības traucējumi, rīkojieties, kā norādīts tālāk:
 

  • Pārbaudiet, vai ierīce, ar ko vēlaties izveidot savienojumu, ir gatava meklēšanai vai savienojuma izveidei.
  • Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
  • Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai to aktivizētu.
  • Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība → Atiestatīt → Atiestatīt tīkla iestatījumus → Atjaunot iestatījumus → Atiestatīt, lai atiestatītu tīkla iestatījumus. Veicot atiestatīšanu, varat zaudēt reģistrēto informāciju. 

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Paldies par jūsu atsauksmēm