Kā Galaxy Watch pulkstenī pārvaldīt elementus

Elementi ir ļoti noderīga funkcija, kā Galaxy Watch pulkstenī ātri un viegli piekļūt iecienītākajām lietotnēm. Varat iestatīt elementus pēc savām vēlmēm, izveidojot saīsnes, lai ar viena pieskāriena palīdzību atvērtu savas iecienītākās lietotnes. Varat jebkurā laikā pievienot vai noņemt šos elementus, lai Galaxy Watch būtu iestatīts tieši tā, kā vēlaties. Uzziniet, kā pārvaldīt elementus un baudīt savas iecienītākās lietotnes Galaxy Watch sākuma ekrānā. 

Divi Galaxy Watch4 modeļi, kas pavērsti viens pretotru.

Kā piekļūt elementiem

Galaxy Watch4 galvenā ekrāna skats.

Varat viegli piekļūt saviem elementiem no Galaxy Watch sākuma ekrāna, pavelkot pa kreisi no ekrāna labās puses.

Šeit atradīsiet Galaxy Watch noklusējuma elementus. 

Galaxy Watch4 sākuma ekrāna skats ar pavilkšanas žestu pa kreisi no ekrāna labās puses. Galaxy Watch4 sākuma ekrāna skats ar pavilkšanas žestu pa kreisi no ekrāna labās puses.

1. darbība. Sākuma ekrānā pavelciet pa kreisi no ekrāna labās puses.

Opcijas "Piev. elementus" skats ar izceltu pluszīmes pogu. Opcijas "Piev. elementus" skats ar izceltu pluszīmes pogu.

2. darbība. Pavelciet pa kreisi, līdz atrodat opciju "Piev. elementus", un pieskarieties tai.

Piemērs ar elementa pievienošanu, veicot pieskaršanās žestu vidū. Piemērs ar elementa pievienošanu, veicot pieskaršanās žestu vidū.

3. darbība. Pieskarieties elementam, kuru vēlaties pievienot.

Galaxy Watch4 sākuma ekrāna skats ar pavilkšanas žestu pa kreisi no ekrāna labās puses. Galaxy Watch4 sākuma ekrāna skats ar pavilkšanas žestu pa kreisi no ekrāna labās puses.

1. darbība. Sākuma ekrānā pavelciet pa kreisi no ekrāna labās puses.

Elementa noņemšanas piemērs, turot nospiestu ekrāna vidusdaļu, ar izceltu mīnuszīmes pogu. Elementa noņemšanas piemērs, turot nospiestu ekrāna vidusdaļu, ar izceltu mīnuszīmes pogu.

2. darbība. Turiet nospiestu elementu, kuru vēlaties noņemt, un pieskarieties mīnuszīmes pogai (-).

Galaxy Watch4 sākuma ekrāna skats ar pavilkšanas žestu pa kreisi no ekrāna labās puses. Galaxy Watch4 sākuma ekrāna skats ar pavilkšanas žestu pa kreisi no ekrāna labās puses.

1. darbība. Sākuma ekrānā pavelciet pa kreisi no ekrāna labās puses.

Piemērs ar elementa pārvietošanu, turot nospiestu ekrāna vidusdaļu. Piemērs ar elementa pārvietošanu, turot nospiestu ekrāna vidusdaļu.

2. darbība. Turiet nospiestu elementu, kuru vēlaties pārvietot.

Piemērs ar elementa pārvietošanu, turot nospiestu ekrāna vidusdaļu. Piemērs ar elementa pārvietošanu, turot nospiestu ekrāna vidusdaļu.

3. darbība. Vēlreiz turiet nospiestu elementu un pārvietojiet to pa labi vai pa kreisi.

Piezīme. Elementu pievienošanas vai noņemšanas metode var atšķirties atkarībā no Galaxy Watch modeļa.

Paldies par jūsu atsauksmēm