Kā ierīcē Galaxy Buds izmantot funkciju "Noteikšana ausīs"

Persona, kura izmanto Galaxy Buds

Galaxy Buds funkcija "Noteikšana ausīs" ļauj automātiski apturēt mūzikas atskaņošanu, tiklīdz izņemat ieaušus no ausīm, un atsākt atskaņošanu, tiklīdz ieliekat tos atpakaļ ausīs. Varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu un saņemtu zvanus, tādējādi ļaujot pārsūtīt zvanus uz tālruņa skaļruni tā vietā, lai manuāli ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā iespējot un izmantot šo funkciju.

Piezīme. Funkcija "Noteikšana ausīs" ir pieejama ierīcē Galaxy Buds+, Buds Live, Buds Pro un Buds2.

Kā iespējot funkciju "Noteikšana ausīs"

Ja vēlaties atskaņot zvanu, izmantojot tālruni, kad ir izņemti abi ieauši, varat iespējot funkciju "Noteikšana ausīs", veicot tālāk norādītās darbības.

Piezīme. Funkcija "Noteikšana ausīs" ir iestatīta pēc noklusējuma. Ja izslēgsiet to, jūsu zvani tiks atskaņoti ieaušos pat tad, ja tie neatradīsies jūsu ausīs (piemēram, atstājot tos uz rakstāmgalda vai galda).

1 Tālrunī atveriet lietotni Galaxy Wearable.
Lietotnes Galaxy Wearable ikona
2 Pieskarieties opcijai Ieaušu iestatījumi.

Piezīme. Lai varētu atlasīt šo opciju, Buds ieauši jāizņem no to futrāļa

Atlasīta opcija "Ieaušu iestatījumi
3 Pieskarieties opcijai Noteikšana ausīs.

Piezīme. Ja neredzat šo opciju, pārbaudiet, vai ir atjaunināta ieaušu programmatūra, dodoties uz lietotni Galaxy Wearable > Ieaušu iestatījumi > Ieaušu programmatūras atjauninājums.

Atlasīta opcija "Noteikšana ausīs
4 Pārslēdziet slēdzi pozīcijā Ieslēgts, lai iespējotu funkciju "Noteikšana ausīs".
Opcija "Noteikšana ausīs" iespējota

Funkcijas "Noteikšana ausīs" audio celiņš

Atkarībā no tā, vai ir iespējota vai atspējota funkcija "Noteikšana ausīs" un cik ieauši tiek lietoti, audio celiņš atšķirsies. Skatiet tālāk iekļauto tabulu, lai atkarībā no atskaņotā audio veida pārbaudītu audio celiņu.

Funkcija "Noteikšana ausīs" iespējota

Funkcija "Noteikšana ausīs" iespējota

Funkcija "Noteikšana ausīs" iespējota

Funkcija "Noteikšana ausīs" atspējota

Funkcija "Noteikšana ausīs" atspējota

Funkcija "Noteikšana ausīs" atspējota

Multivides audio

Zvana audio

Trešās puses zvanu lietotne

Multivides audio

Zvana audio

Trešās puses zvanu lietotne

Tiek lietoti abi ieauši

Ieauši

Ieauši

Ieauši

Ieauši

Ieauši

Ieauši

Viens ieausis izņemts

Ieauši

Ieauši

Ieauši

Ieauši

Ieauši

Ieauši

Abi ieauši izņemti

Apturēta

Tālrunis

Tālrunis

Apturēta

Ieauši

Ieauši

Piezīme. :

  • Lai varētu turpināt klausīties multivides audio, atkārtoti ieliekot ausīs ieaušus (pēc tam, kad tie izņemti no ausīm), viedtālrunī vajadzēs nospiest atskaņošanas pogu vai arī vienu reizi pieskarties ieaušiem (ja ir iespējota skārienvadība). Uzziniet vairāk par to, kā iestatīt un izmantot skārienvadību.
  • Trešo pušu zvanu lietotņu (piemēram, WhatsApp) audio turpinās skanēt viedtālrunī, kad ieauši ielikti ausīs atkārtoti (pēc tam, kad tie izņemti no ausīm).

 

Paldies par jūsu atsauksmēm