Kā var pārraudzīt datu lietošanu Samsung Galaxy S4?

Jūsu mobilajai ierīcei ir iebūvēta datu izmantošanas lietojumprogramma. Lietojumprogramma parāda, cik datu esat izlietojis un kuras lietojumprogrammas vai pakalpojumi ir atbildīgi par datu lietošanu. Varat arī iestatīt mobilo datu ierobežojumus, skatīt Wi-Fi® izmantošanu, ierobežot fona datu lietošanu un izslēgt vai ieslēgt datu viesabonēšanu.

Piekļuve datu lietošanai

Lai piekļūtu datu izmantošanas lietojumprogrammai, sākumekrānā pieskarieties vienumam:

Izvēlne > Iestatījumi > Savienojumi > Datu lietošana.

Datu izmantošanas pārvaldība

Datu izmantošanas pārvaldība

Pievienojiet atzīmi blakus vienumam Mobilie dati, lai mobilos datus Ieslēgtu vai Izslēgtu. Atzīmējiet opciju Iestatīt mobilo datu ierobežojumu, lai atspējotu datu savienojumu, kad sasniegts ierobežojums. Varat arī saņemt brīdinājumu, ja tuvojaties ierobežojumam, pievienojot atzīmi pie izvēles rūtiņas Brīdināt mani par datu lietošanu.

Lai pielāgotu ierobežojumu vai brīdinājumu, pieskarieties atbilstošajai grafika joslai un velciet to augšup vai lejup. Grafikā redzamo datu diapazonu varat pielāgot, pieskaroties vienumam Datu lietošanas cikls > Mainīt ciklu.

 

Pieskarieties vienumam Izvēlne Izvēlne, lai piekļūtu turpmāk minētajām papildu opcijām

Datu viesabonēšana

Atzīmējot šo līdzekli, ierīce tiek iestatīta datu viesabonēšanai citos tīklos, ja esat ārpus pārklājuma zonas. Šīs opcijas atzīmēšana var izraisīt papildu maksu, ko nosaka jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzējs. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu informāciju par datu viesabonēšanas izmaksām.

Fona datu ierobežošana

Atzīmējiet šo opciju, lai ierobežotu ierīces datu izmantošanu fona uzdevumiem, ja ierīcei nav izveidots savienojums ar Wi-Fi® piekļuves punktu.

Automātiska datu sinhronizēšana

Noņemiet atzīmi no šīs opcijas, lai atspējotu sinhronizāciju saviem kontiem.

Rādīt Wi-Fi izmantošanu

Atzīmējiet šo opciju, lai rādītu papildu cilni, kurā atspoguļota Wi-Fi datu izmantošanu jūsu ierīcē.

Mobilie tīklāji

Ļauj atlasīt Wi-Fi tīklus, kas ir mobilie tīklāji. Ja atlasīts, lietojumprogrammām var tikt ierobežota šo tīklu izmantošana, ja tās ir fonā, kā arī varat saņemt brīdinājumu par šo tīklu izmantošanu lielām lejupielādēm.

Lietojumprogrammu sarakstā ir redzamas lietojumprogrammas, kuras ir izmantojušas datus jūsu ierīcē, kā arī tas, cik datu katra lietojumprogramma ir izmantojusi atlasītā datu izmantošanas cikla laikā. Pieskarieties lietojumprogrammai, lai par to iegūtu papildinformāciju, Skatīt lietojumprogrammas iestatījumus un Ierobežot fona datus katrai lietojumprogrammai atsevišķi.

Paldies par jūsu atsauksmēm