Kā pielāgot tālvadības iestatījumus ar S Pen

Mainiet un pielāgojiet lietotni, S Pen pogas funkcijas un darbības atbilstīgi jūsu vēlmēm un vajadzībām..

Lūdzu, ievērojiet! Šī funkcija ir pieejama Galaxy Note9 un Note10/Note10+. Pieejamība un dizains var atšķirties atkarībā no modeļa veida un instalētās operētājsistēmas. Turpmākajiem skaidrojumiem kā piemērs ir izmantots Galaxy Note9 ar OS Android Pie.

1

Atveriet Iestatījumi.

2

Pieskarieties Papildu funkcijas.

Iestatījumos pieskarieties Papildu funkcijas
3 Pieskarieties “S Pen”.
4 Pieskarieties opcijai S Pen tālvadība vai Bezskāriena darbības (ar Note10/Note10+).
5 Pieskarieties tālvadības slēdzim, lai ieslēgtu opciju S Pen tālvadība.
S Pen tālvadības ieslēgšana

To var aktivizēt arī paziņojumu panelī.

1 Pārvelciet lejup divus pirkstus no ekrāna augšas, lai atvērtu paziņojumu paneli.
2 Velciet paziņojumu lejup, lai izvērstu izvēlni.
Nolaidiet paziņojumu paneli
3 Paslidiniet paziņojumu paneli pa kreisi.
Pārvelciet pa kreisi paziņojumu panelī
4 Pieskarieties opcijai S Pen tālvadība vai S Pen bezskāriena darbības (ar Note10/Note10+).
Pieskarieties S Pen tālvadībai paziņojumu panelī
5 Uznirs ziņojums ar vaicājumu, vai vēlaties turpināt lietot pašreizējo rīku S Pen vai pievienot jaunu rīku. Šajā piemērā izvēlieties opciju Turpināt lietot pašreiz. S Pen.
Apstipriniet S Pen opciju uznirstošajā ziņojumā

Lūdzu, ievērojiet! Pārliecinieties, ka S Pen irbulim ir pietiekama akumulatora uzlāde, lai Bluetooth savienojums varētu pienācīgi strādāt.

Varat izvēlēties, kuru lietotni atvērt, kad S Pen pildspalvas poga tiek nospiesta uz dažām sekundēm.

1

Atveriet Iestatījumi.

2 Pieskarieties opcijai Papildu funkcijas.
3 Pieskarieties S Pen.
4 Atlasiet S Pen tālvadība (Note10/Note10+: Skāriena darbības), lai atvērtu S Pen tālvadības iestatījumu ekrānu.
5 Pieskarieties Turiet nosp. pildsp. pogu, lai.
S Pen izvēlnē pieskarieties Turiet nosp. pildsp. pogu, lai
6 Atlasiet atveramo lietotni vai funkciju (piemēram, kamera, kalkulators, tulkot); šajā piemērā — Kamera.
Atlasiet lietotni S Pen tālvadībai
7

Tagad, 2–3 sekundes turot nospiestu S Pen pogu, tiks atvērta lietotne Kamera.

1

Atveriet Iestatījumi.

2 Pieskarieties opcijai Papildu funkcijas.
3 Pieskarieties S Pen.
4 Atlasiet S Pen tālvadība, lai atvērtu S Pen tālvadības iestatījumu ekrānu.
5 Sadaļā Lietotnes darbības pavelciet, lai aktivizētu lietotnes, ko vēlaties pielāgot (šajā piemērā: “Kamera”).
Atlasiet lietotni sadaļā Lietotnes darbība
6 Pieskarieties Viens nospiediens, lai izvēlētos, kam jānotiek, ja poga tiek nospiesta vienreiz.
Viens nospiediens, lai izvēlētos lietotni
7 Pieskarieties Nospiest divreiz, lai izvēlētos, kam jānotiek pēc dubultpieskāriena pogai.
Nospiest divreiz, lai izvēlētos lietotni
1

Atveriet Iestatījumi.

2 Pieskarieties opcijai Papildu funkcijas.
3 Pieskarieties S Pen.
4 Atlasiet Bezskāriena darbības, lai atvērtu S Pen tālvadības iestatījumu ekrānu.
5 Sadaļā Lietotnes darbības atlasiet lietotni vai lietotnes, ko vēlaties pielāgot (šajā piemērā: “Galerija”).
Atlasiet lietotni, kuru vēlaties pielāgot
6 Ritiniet lejup Bezskāriena darbības. Sadaļā Vispārīgas vadības funkcijas varat arī pielāgot S Pen darbības lietotnēs Kamera un Multivide. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju, pieskaroties slēdzim pie atbilstīgās opcijas.
Pielāgot S Pen vispārīgās darbības

Paldies par jūsu atsauksmēm