Kā varu pielāgot bloķēšanas ekrānu savā Samsung Galaxy Note 4?

No bloķēšanas ekrāna jūs varat piekļūt mūzikas atskaņotāja vadībai un apskatīt paziņojumus no paziņojumu paneļa. Pievienojot kameras īsceļu, varat no bloķēšanas ekrāna uzņemt fotoattēlus.

Lai bloķētu ekrānu, nospiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Lai apskatītu bloķēšanas ekrānu, vēlreiz nospiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Lai apskatītu bloķēšanas ekrānu, vēlreiz nospiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu

Bloķēšanas ekrāna pielāgošana

No Sākuma ekrāna dodieties uz Progr. > Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns.

Bloķēšanas ekrāna pielāgošana

Varat mainīt tālāk minētos iestatījumus, lai pielāgotu savu bloķēšanas ekrānu. Pieejamās opcijas mainās atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas opcijas.

 

Varat mainīt tālāk minētos iestatījumus, lai pielāgotu savu bloķēšanas ekrānu

Duālais pulkstenis

Pieskarieties Duālais pulkstenis un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai ieslēgtu duālo pulksteni. Kad šī funkcija ir ieslēgta, ierīce attēlo divus pulksteņus — viens rāda laiku jūsu dzīvesvietā, bet otrs rāda vietējo laiku, kad esat ārpus savas dzīvesvietas laika zonas. Pieskarieties Iestatīt pilsētu, lai iestatītu savas dzīvesvietas laika joslu. 

Pulksteņa izmērs

Izvēlieties bloķēšanas ekrānā attēlotā pulksteņa izmēru.

Figūras veids

Izvēlieties punktu veidu, kas tiks izmantots atbloķēšanas figūras zīmēšanai.

Rādīt datumu

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai pievienotu pulksteņa sīkrīkam datumu.

Kameras īsceļš

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai bloķēšanas ekrānā attēlotu kameras lietotnes īsceļu.

Informācija par īpašnieku

Varat attēlot bloķēšanas ekrānā savu kontaktinformāciju, lai cilvēks, kas atradis jūsu pazaudēto tālruni, varētu sazināties ar jums. Pieskarieties Informācija par īpašnieku, lai ievadītu savu kontaktinformāciju. Neaizmirstiet atzīmēt izvēles rūtiņu Rādīt informāciju par īpašnieku bloķēšanas ekrānā un pieskarieties Ok, lai saglabātu informāciju.

Atbloķēšanas efekts

Izvēlieties efektu, kas tiek izmantots, kad pavelkat pirkstu pa ekrānu. Izvēles varianti: Nav efekta, Košas krāsas, Ūdens viļņošanās, Akvareļkrāsas vai Ņirboņa.

Papildinformācija

Pieskarieties Papildinformācija un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai ieslēgtu papildinformāciju. Atķeksējiet opcijas, ko vēlaties attēlot bloķēšanas ekrānā.

Laikapstākļi

Rāda gaisa temperatūru un laikapstākļus.

Pedometrs

Rāda jūsu sperto soļu skaitu, ja esat ieslēguši pedometru S Health lietotnē.

Rādīt figūru

Neaktivizējiet šo opciju, lai nerādītu jūsu zīmēto figūru atbloķēšanas ekrānā. Tādējādi varat samazināt iespēju, ka cita persona redzēs jūsu atbloķēšanas figūru.

Vibrācijas

Kad atbloķēšanas figūra tiks ievadīta nepareizi, ierīce vibrēs.

Drošības bloķēšanas laiks

Iestatiet ierīces ekrāna bloķēšanu pēc konkrēta laika, kad ierīce nav izmantota.

Palīdzības teksts

Attēlo palīdzības tekstu bloķēšanas ekrānā.

Bloķēšanas ekrāna kamera

Varat iestatīt ierīci tā, lai kameras lietotnei varētu piekļūt no bloķēšanas ekrāna No Sākuma ekrāna dodieties uz Progr. > Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns

Pieskarieties Kameras īsceļš, lai iespējotu piekļuvi kamerai no bloķēšanas ekrāna. Kad funkcija ir ieslēgta, pavelciet pirkstu pāri kameras īsceļam, un jūsu ierīcē atvērsies kameras lietotne. 

Bloķēšanas ekrāna mūzika

Mūzikas atskaņošanas laikā varat bloķēt savu ierīci, nepārtraucot mūzikas atskaņošanu. Bloķēšanas ekrānā tiks attēlota atskaņotā dziesma un vadības opcijas, lai pārslēgtu nākamo/iepriekšējo dziesmu, apturētu un atskaņotu dziesmu.

Bloķēšanas ekrāna mūzika

Paldies par jūsu atsauksmēm