Ko darīt, ja tālrunis uzkarst

Galaxy tālrunis lietošanas laikā var kļūt silts, taču tas neietekmē ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Taču, ja sākat justies neomulīgi ierīces iespējamās uzkaršanas dēļ, jums jāpārtrauc tās lietošana un jāļauj ierīcei atdzist. Skatiet tālāk sniegtos norādījumus, lai palīdzētu uzturēt optimālu tālruņa temperatūru.

Pirms mēģināt veikt tālāk sniegtos ieteikumus, pārbaudiet, vai ierīces programmatūra un saistītās lietotnes ir atjauninātas uz jaunāko versiju. Lai atjauninātu mobilās ierīces programmatūru, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. darbība. Dodieties uz Iestatījumi > Programmatūras atjauninājums.

2. darbība. Pieskarieties Lejupielādēt un instalēt.

3. darbība. Veiciet ekrānā redzamos norādījumus.

Faktori, kas var veicināt tālruņa uzkaršanu

Ja Galaxy tālrunis lietošanas laikā kļūst silts, tam var būt vairāki iemesli. Ja izmantojat funkcijas vai lietotnes, kam nepieciešama lielāka jauda, vai izmantojat tās ilgāku laiku, ierīce var īslaicīgi uzkarst palielinātā akumulatora patēriņa dēļ. Tāpat bezvadu vai ātrās uzlādes laikā tālrunis var kļūt siltāks. Tālāk norādītas situācijas, kādās ierīce var uzkarst. Atkarībā no jūsu izmantotajām funkcijām un lietotnēm šie piemēri var neattiekties uz jūsu ierīci.

 • Sākotnējās iestatīšanas laikā uzreiz pēc ierīces iegādes vai datu atjaunošanas laikā.
 • Lejupielādējot apjomīgus failus.
 • Izmantojot lietotnes, kam nepieciešama lielāka jauda, vai izmantojot lietotnes ilgāku laiku.
 • Vienlaicīgi veicot vairākas darbības vai palaižot fonā vairākas lietotnes.
 • Sinhronizējot lielu datu apjomu ar mākoni, e-pastu vai citiem kontiem.
 • Ja ierīce ir novietota tiešos saules staros.
 • Izmantojot mobilo tīklāju vai piesaistes funkciju.
 • Izmantojot ierīci vietās, kur ir vājš signāls vai ierīce nav uztverama.
 • Lādējot akumulatoru ar bojātu USB kabeli.
 • Ja ierīces universālā ligzda ir bojāta vai pakļauta tādu svešķermeņu kā ūdens, putekļu, metāla putekļu vai zīmuļu grafīta kodola iedarbībai.
 • Izmantojot viesabonēšanu.

Piezīme. Rezultāti un pazīmes var atšķirties atkarībā no izmantotās ierīces un modeļa. Daži risinājumi nebūs piemērojami konkrētām ierīcēm.

Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk aprakstītās darbības

Ja jūtat, ka tālrunis uzkarst, pārbaudiet tālāk aprakstītās metodes un ļaujiet tālrunim atdzist.

 • Atjauniniet ierīci ar jaunāko programmatūru.
 • Konfliktējošas palaistās lietotnes var izraisīt ierīces uzkaršanu. Restartējiet ierīci.
 • Izslēdziet Wi-Fi, GPS un Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
 • Aizveriet lietotnes, kas palielina akumulatora patēriņu vai kas darbojas fonā, kad tās netiek izmantotas.
 • Dzēsiet nevajadzīgos failus un neizmantotās lietotnes.
 • Samaziniet ekrāna spilgtumu.
 • Ja ierīce uzkarst vai liekas uzkarsusi ilgstoši, nelietojiet to kādu laiku.
 • Lielāka atsvaidzes intensitāte nodrošina vienmērīgākas animācijas un ritināšanu, taču patērē vairāk jaudas. Iestatiet atsvaidzes intensitāti standarta režīmā.
 • Ja lādējat akumulatoru, atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet jebkādas palaistās lietotnes. Uzgaidiet, līdz ierīce atdziest, un tikai tad atsāciet tās uzlādi.
 • Izmantojot bezvadu lādētāju, nenovietojiet starp ierīci un bezvadu lādētāju tādus svešķermeņus kā metāla priekšmetus, magnētus vai magnētiskās joslas kartes.

Ja sākat justies neomulīgi ierīces uzkaršanas dēļ, pārtrauciet to lietot. Kad ierīce uzkarst, tās funkcijas un veiktspēja var būt ierobežota vai arī ierīce var izslēgties, lai atdzistu. Šī funkcija ir pieejama tikai atbalstītos modeļos.

 • Ja ierīce pārkarst vai sasniedz noteiktu temperatūru, parādīsies brīdinājuma paziņojums, lai novērstu ierīces kļūmi, ādas kairinājumus un bojājumus, kā arī akumulatora noplūdi. Lai pazeminātu ierīces temperatūru, tiks ierobežots ekrāna spilgtums un veiktspējas ātrums un pārtraukta akumulatora uzlāde. Palaistās lietotnes tiks aizvērtas un tiks ierobežotas visas zvanīšanas un citas funkcijas, izņemot ārkārtas zvanus, līdz ierīce atdzisīs.
Piesardzība pārkaršanas gadījumā.
 • Ja ierīces temperatūras paaugstināšanās dēļ parādās otrs paziņojums, ierīce izslēgsies. Nelietojiet ierīci, kamēr tās temperatūra nav nokritusies zem konkrēta līmeņa. Ja otrs brīdinājuma paziņojums parādās ārkārtas zvana laikā, zvans netiks pārtraukts ar ierīces piespiedu izslēgšanos.

Piezīme.

 • Brīdinājuma ziņojums var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.

Atlokāmais tālrunis var uzkarst apkārtējās vides ietekmē tālāk norādītajos gadījumos. Rīkojieties piesardzīgi, lai nesamazinātu akumulatora kalpošanas laiku, nesabojātu ierīci un neizraisītu aizdegšanos.

 • Neuzglabājiet ierīci ļoti zemā vai ļoti augstā temperatūrā.
 • Nepakļaujiet ierīci ilgstošai saules staru iedarbībai.
Piesardzība attiecībā uz darbības vidi 1.
 • Ilgstoši nelietojiet un neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnā vasaras laikā.
 • Neatstājiet ierīci vietās, kas var uzkarst, piemēram, uz elektriskā apsildes paklājiņa.
Piesardzība attiecībā uz darbības vidi 2.
 • Nelieciet ierīci sildītājos, mikroviļņu krāsnīs, karstās gatavošanas iekārtās vai augstspiediena tvertnēs, kā arī neatstājiet ierīci to tuvumā.
 • Neizmantojiet kabeli ar bojātu vai atlobījušos pārklājumu un neizmantojiet lādētāju vai akumulatoru, kas ir bojāts vai nedarbojas pareizi. 
Piesardzība attiecībā uz darbības vidi 3.

Piezīme. Ierīces ekrānuzņēmumi un izvēlne var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa un programmatūras versijas.

Neatradi, ko meklēji? Dodies uz Samsung Community – savējo kopienu!
Šajā platformā uzzināsi jaunumus, saņemsi risinājumus, varēsi iesaistīties diskusijās ar Samsung ekspertiem un tehnoloģiju entuziastiem un saņemt padomus par savas Samsung ierīces lietošanu.

Paldies par jūsu atsauksmēm