Kā novērst problēmas Samsung televizoram, kuru nevar ieslēgt

Ja radušās problēmas ar Samsung viedtelevizora ieslēgšanu, cēlonis var būt kontaktligzdas, vada, tālvadības pults vai paša televizora problēma. Svarīgi pievērst uzmanību sarkanajai gaidstāves gaismiņai. Normālos apstākļos izslēgtam televizoram ir jābūt izgaismotai sarkanajai gaidstāves lampiņai, un lampiņa ir izslēgta, kad televizors tiek izmantots.

1. situācija. Televizora gaidstāves lampiņa ir ieslēgta

Ja izslēgtam televizoram ir iedegta sarkanā gaidstāves gaisma, tā nav problēma. Tomēr, ja pēc mēģinājuma ieslēgt televizoru, tas neizdodas, problēma varētu būt ar tālvadības pulti. Vispirms ieslēdziet televizoru ar televizora ieslēgšanas pogu, nevis ar tālvadības pulti.

televizora gaidstāves gaisma

  • Ja televizors ieslēdzas, neizmantojot tālvadības pulti, problēma ir tālvadības pultī. Tālvadības pults darbības atsākšanai var pietikt ar bateriju nomaiņu.

Piezīme: ieslēgšanas pogas atrašanās vieta dažādiem televizoru modeļiem atšķiras. Ja nezināt, kur tā atrodas, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

2. situācija. Televizora gaidstāves lampiņa ir izslēgta

Pārliecinieties, ka vads un strāvas kontaktligzda darbojas. Vispirms pārbaudiet, vai visi vadi ir iesprausti kārtīgi. Uz 30 sekundēm atslēdziet televizoru no strāvas padeves, pēc tam atkal pieslēdziet to pie kontaktligzdas, par kuras pareizi darbību esat pārliecināts. Ja tas nedarbojas, mēģiniet citu kontaktligzdu.

televizora strāvas padeve

  • Ja iedegas sarkanā gaidstāves gaismiņa, televizors saņem elektrību un droši vien darbosies normāli. Tas nozīmē, ka radusies problēma ar sākotnēji izmantoto elektrības kontaktligzdu.

3. situācija. Televizora gaidstāves lampiņa mirgo

Ja izmantojat pārsprieguma aizsargierīces, pārbaudiet tās. Tās ar laiku var nolietoties un nenodrošināt televizoru ar pietiekamu spriegumu. Nepieciešamības gadījumā nomainiet pārsprieguma aizsargierīces. Mirgojoša lampiņa norāda uz problēmu ar strāvas padevi vai kādu televizora iekšējo sastāvdaļu.

Piezīme: ja televizoru joprojām nevar ieslēgt, sazinieties ar Samsung atbalsta dienestu, lai pieteiktu apkopi.

4. situācija. Pārbaudiet savienojumu video ievades kabelim ar TV vai OC kārbu

1. Pārbaudiet, vai ārējā ierīce ir ieslēgta.

Ja tā neieslēdzas, pārliecinieties, vai barošanas kabelis ir pareizi savienots ar ierīci un sienas kontaktligzdu.

Pārbaudiet barošanas kabeļa savienojumu.

2. Pārbaudiet savienojumu video ievades kabelim ar TV vai OC kārbu.

Pārbaudiet, vai kabeļi starp TV un OC kārbu ir pareizi savienoti. Turklāt pārliecinieties, vai izvēlnes ekrānā ir atlasīts pareizais avots.

Pārbaudiet savienojumu video ievades kabelim ar TV vai OC kārbu.

Piezīme: ja problēma saglabājas, mēģiniet pievienot TV citu ārēju ierīci, izmantojot HDMI kabeli. Ja rādījums ir pareizs, iespējams, ārējai ierīcei ir kļūme.

5. situācija. Tālvadības problēmas

1. Izņemiet akumulatorus un pēc tam uz 8 sekundēm nospiediet ieslēgšanas pogu, lai atiestatītu tālvadību. Pēc tam atkal ievietojiet akumulatorus un vēlreiz mēģiniet to izmantot. Ja nepieciešama palīdzība, akumulatoru nodalījumam, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

2. Pārbaudiet, vai tālvadība sūta infrasarkano (IR) signālu.

Paņemiet digitālo kameru vai arī izmantojiet tālruņa vai planšetdatora kameru. Pavērsiet tālvadību pret kameru, pēc tam nospiediet un paturiet tālvadības ieslēgšanas pogu. Turot pogu nospiestu, skatieties kameras ekrānā. Ja tālvadība sūta IR signālu, var redzēt, ka no tās nāk krāsaina gaisma. Ja tā nenotiek, tālvadība nedarbojas. 

Neatradi, ko meklēji? Dodies uz Samsung Community – savējo kopienu!
Šajā platformā uzzināsi jaunumus, saņemsi risinājumus, varēsi iesaistīties diskusijās ar Samsung ekspertiem un tehnoloģiju entuziastiem un saņemt padomus par savas Samsung ierīces lietošanu.

Lūdzu, noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas "Iesniegt", lai sniegtu savu atsauksmi. Paldies par dalību!

Paldies par jūsu atsauksmēm