Kā atjaunināt Samsung televizora aparātprogrammatūru no USB atmiņas ierīces

Ir ļoti svarīgi atjaunināt televizora aparātprogrammatūru uz jaunāko versiju. Jūs varat atjaunināt savu televizoru no USB ierīces vai no tīkla, kā arī ir iespējams izmantot attālo pārvaldību, ja nedarbojas neviens no šiem diviem paņēmieniem. Izmantojiet tālāk sniegto pamācību, lai televizora aparātprogrammatūru atjauninātu no USB ierīces.

Regulāri atjauniniet aparātprogrammatūru uz jaunāko versiju

Televizora aparātprogrammatūras atjaunināšana sniedz vairākas priekšrocības. Pirmā un galvenā priekšrocība ir piekļuve jaunām, jūsu televizoram paredzētām iespējām. Pat ja jums nav jaunākā modeļa televizors, aparātprogrammatūras atjaunināšana ļauj piekļūt jaunākajām iespējām. Atjauninājumā ir arī iekļauti dažādi kļūdu labojumi. Jaunajā aparātprogrammatūrā var būt jau iekļauts risinājums jūsu problēmai.

Piezīme: vairums televizoru atjauninājumus ar jaunām iespējām saņem aptuveni divus gadus. Pēc tam atjauninājumi galvenokārt paredzēti kļūdu labojumiem.

Atjaunināšana no USB ierīces

Ja televizors nav pieslēgts internetam, televizoru vēlams atjaunināt no USB ierīces. Lai to izdarītu, nepieciešama USB ierīce un dators ar interneta pieslēgumu. Veiciet tālāk minētās darbības.

1. solis. Samsung atbalsta tīmekļa vietnē atrodiet sava televizora modeļa kodu un lejupielādējiet atjauninājumu failu.

2. solis. Atarhivējiet faila saturu un saglabājiet USB ierīcē.

Piezīme: lai televizors varētu atrast atjaunināšanas failu, saglabājiet to USB ierīces saknes direktorijā.

3. solis. USB ierīci ievietojiet televizora USB portā.

4. solis. Aparātprogrammatūras atjaunināšana tiks uzsākta automātiski.

Piezīme:

  • Atjaunināšana laikā neizslēdziet televizoru, neatslēdziet elektrības padevi un neizņemiet USB ierīci. Tas var radīt aparātprogrammas kļūdu.
  • Modeļa kods ir atrodams atbalsta izvēlnes sadaļā “Par šo TV” un televizora aizmugurē.
  • Ierīces ekrānuzņēmumi un izvēlnes ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.

Paldies par jūsu atsauksmēm