Kā atiestatīt Soundbar?

1 Ieslēdziet ierīci Soundbar.
2 Ierīcē Soundbar nospiediet un turiet pogas Vol- un Vol+, līdz displejā tiek parādīts paziņojums “INIT”.
Soundbar
3 Atiestatīšana ir paveikta.

Paldies par jūsu atsauksmēm