Kā atjaunināt ierīci Soundbar?

Programmatūras atjauninājums

Samsung var ik pa laikam piedāvāt atjauninājumus Soundbar sistēmas aparātprogrammatūrai.
Ja tiek piedāvāts atjauninājums, varat atjaunināt aparātprogrammatūru, Soundbar USB pieslēgvietai pievienojot USB ierīci, kurā ir aparātprogrammatūras atjauninājums. 

1 Pievienojiet mikro USB Soundbar mikro USB ligzdai, izmantojot USB adaptera kabeli ar USB 2.0 mikro USB spraudni (B tips) vienā galā un standarta 2.0 USB ligzdu (A tips) otrā galā.

Lūdzam ņemt vērā: kabeli adapteram no mikro USB uz USB var iegādāties atsevišķi. Par iegādi sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai Samsung patērētāju apkalpošanas centru.

2 Lejupielādējiet produkta programmatūru:

Dodieties uz Samsung tīmekļa vietni (samsung.com) > atrodiet modeļa nosaukumu > atlasiet klientu atbalsta opciju.

3 Saglabājiet lejupielādēto programmatūru USB atmiņā un atlasiet opciju “Izvilkt šeit”, lai mapi izgūtu no ZIP arhīva.
4 Izslēdziet Soundbar un mikro USB adaptera kabeļa pieslēgvietai pievienojiet USB atmiņu, kurā ir programmatūras atjauninājums.
5 Pievienojiet kabeli Soundbar USB pieslēgvietai.
6 Ieslēdziet ierīci Soundbar. 3 minūšu laikā tiek parādīts paziņojums “ATJAUNINĀJUMS” un sākas atjaunināšana.
7 Kad atjaunināšana ir pabeigta, Soundbar izslēdzas. Uz 5 sekundēm nospiediet tālvadības pults strāvas pogu. Displejā tiek parādīts “INIT”, un Soundbar izslēdzas.
8 Atjaunināšana ir pabeigta.

Lūdzam ņemt vērā: šim izstrādājumam ir funkcija DIVKĀRŠĀ SĀKNĒŠANA. Ja neizdodas atjaunināt aparātprogrammatūru, varat to atjaunināt vēlreiz.

Kamēr notiek atjaunināšana, neatslēdziet ierīci no strāvas un nenoņemiet USB ierīci. Pēc aparātprogrammatūras atjaunināšanas galvenā ierīce automātiski izslēdzas.

Ja ATJAUNINĀJUMS netiek parādīts

Ja atjauninājums netiek parādīts, lūdzu, izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.
 

  • Izslēdziet Soundbar, atvienojiet un vēlreiz pievienojiet Soundbar USB pieslēgvietai USB atmiņas ierīci, kas satur atjauninājumu failus.
  • Atvienojiet Soundbar strāvas vadu, pievienojiet to atpakaļ un pēc tam ieslēdziet Soundbar.

Aparātprogrammatūras atjaunināšana var nedarboties pareizi, ja Soundbar atbalstītie audio faili tiek glabāti USB atmiņas ierīcē.

Lūdzam ņemt vērā: dažas USB ierīces var netikt atbalstītas (atkarībā no ražotāja).

Paldies par jūsu atsauksmēm