Kā izmantot ierīces aprūpes iespēju Samsung viedtelevizorā

Ja radušās problēmas ar televizoru, reizēm var šķist, ka vieglāk ir atiestatīt un sākt visu no jauna. Kaut gan tas varētu būt viens no problēmas risinājumiem, tas var nebūt nepieciešams. Jūsu televizorā ir arī vairāki iebūvēti pašdiagnostikas rīki, kas palīdz atrisināt ar video, attēlu, skaņu un daudziem citiem aspektiem saistītas problēmas.

Optimizējiet televizoru ar ierīces aprūpi

Ierīces aprūpe ir televizora diagnostikas programmatūra, kas izmanto televizora datus un īsumā attēlo televizora pašreizējo darbības statusu. Kad tiek atvērta ierīces aprūpes palaišanas izvēlne, ierīces aprūpes funkcija diagnosticē televizoru un parāda televizora pašreizējo problēmu sarakstu un statusu. Televizora darbības statuss tiek parādīts divos stāvokļos: Labs un Viduvējs. Ierīces aprūpei var piekļūt no klientu atbalsta izvēlnes.
 

Varat arī pārbaudīt un atbrīvot krātuvē vietu, pats diagnosticēt problēmas vai lūgt tehnisko atbalstu. Kad televizora diagnostika ir pabeigta, tiek izdzēsta un attīrīta kešatmiņa, kā arī aizvērtas neizmantotās fona programmas, lai atbrīvotu atmiņu. Izmantojiet zemāk redzamo pamācību, lai savā Samsung televizorā palaistu ierīces aprūpes skenēšanu.

qled ierīces aprūpes galvenais panelis
Notification of TV Status

Stāvoklis

Nosacījumi

Viduvējs

Pieejamā zibatmiņas krātuve ir 0 % (kā parādīts lietotāja saskarnē), pieejami mazāk nekā 70 MB lasīšanas/rakstīšanas krātuvē

Labs

Visi pārējie gadījumi, kas neatbilst viduvējam stāvoklim

Pēc ierīces aprūpes palaišanas televizors tiek skenēts, lai optimizētu un noteiktu televizora stāvokli, piemēram, problēmas ar izplūdušu attēlu vai nepietiekamu vietu krātuvē. Nospiediet pogu “Palaist ierīces aprūpi” ekrāna vidū, kā rezultātā iebūvētā diagnostikas programma pārbaudīs dažādus televizora aspektus. Ja būs radusies problēma, tā tiks jums attēlota.
 

Izpildiet zemāk redzamās darbības, lai skenētu televizoru ar ierīces aprūpi.

1. solis. Uz televizora tālvadības pults nospiediet pogu “Sākums” un atveriet izvēlni “Iestatījumi”.

qled ierīces aprūpes iestatījumi

2. solis. Iestatījumu izvēlnē pārejiet uz sadaļu “Atbalsts” un izvēlieties iespēju “Ierīces aprūpe”.

qled ierīces aprūpes iestatījumi skaņas izvēlne

3. solis. Ekrāna vidū nospiediet pogu “Sākt ierīces aprūpi”, un tiks sākta skenēšana.

qled sākt ierīces aprūpi

Krātuves pārvaldība ierīces aprūpes izvēlnē ļauj pārbaudīt un organizēt šobrīd televizora izmantotos datus. Ja vēlaties dzēst instalētu programmu, atlasītās programmas izdzēšanai nospiediet pogu “Dzēst” labajā augšējā stūrī. Turklāt, ja nospiedīsiet pogu detalizētas informācijas skatīšanai par programmu, varēsiet apskatīt detalizētu informāciju par tādiem aspektiem kā programmas kopējais datu apjoms, saglabāto datu apjoms un datu kešatmiņa.

 • Dzēst: atlasiet instalētās programmas, kuras vēlaties dzēst, un noklikšķiniet pogu “Dzēst”.
qled ierīces aprūpe krātuves pārvaldība
 • Skatīt informāciju: apskatiet programmas šobrīd izmantotos datus un izmantoto kešatmiņu, kā arī dzēsiet datus un iztīriet kešatmiņu.
qled ierīces aprūpe krātuves pārvaldība skatīt informāciju

Piezīme: kad tiek dzēstas programmas, nav iespējams atlasīt pēc noklusējuma instalētās programmas.

Pašdiagnostikas izvēlnē varat tieši pārbaudīt dažādus televizora aspektus, lai noteiktu, vai nav novirzes no normas. Ja problēmas rada pats televizors, to noteikšanai izmantojiet video pārbaudi, attēla pārbaudi un skaņas pārbaudi. Šajā izvēlnē var arī pārbaudīt HDMI, tīkla signālu un Smart Hub savienojumu.

qled ierīces aprūpe pašdiagnostikas izvēlnes panelis
 • Video pārbaude. Ja radušās problēmas ar televizora video kvalitāti, izmantojiet video pārbaudi. Televizora maksimālajā kvalitātē tiks atskaņots pārbaudes video, kura laikā dažas sekundes uzmanīgi skatieties ekrānā, lai konstatētu nepilnības.
qled ierīces aprūpe pašdiagnostikas video paraugs
 • Attēla pārbaude. Ja radušās problēmas ar televizora attēla kvalitāti, izmantojiet attēla pārbaudi. Tiks parādīts pārbaudes attēls; 5 sekundes rūpīgi skatieties ekrānā, lai konstatētu nepilnības.
 • Skaņas pārbaude. Ja radušās problēmas ar televizora skaņas kvalitāti, izmantojiet skaņas pārbaudi. Pa iestatīto izvades ierīci tiks atskaņota pārbaudes melodija – klausieties uzmanīgi, vai skaņa ir atbilstoša.
 • HDMI problēmu novēršana. Šī pārbaude diagnosticē, vai HDMI vads ir pareizi savienots ar televizora HDMI portu. Izvēlieties pārbaudāmās ārējās ierīces HDMI portu, kā parādīts zemāk, un pēc tam, lai sāktu diagnostiku, nospiediet pogu “Tālāk”.
ierīces aprūpe pašdiagnostika HDMI problēmu novēršana
 • Signāla informācija. Ja vēlaties pārbaudīt ārējas ierīces signālu, izmantojiet signāla informācijas iespēju. Jūs arī varat pārbaudīt HDMI vadu un apskatīt signāla vēsturisko informāciju.
 • Smart Hub savienojuma pārbaude. Šī pārbaude var diagnosticēt bezvadu tīkla savienojumu. DNS, ISP bloķēšanas un citu pārbaužu veikšana var aizņemt dažas minūtes.
 • Smart Hub atiestatīšana. Jūs varat atiestatīt visus Smart Hub iestatījumus, lejupielādētās programmas un televizorā saglabātos kontus, ievadot PIN kodu.

Piezīme. 

 • Pārbaužu laikā attēlotais video/attēls tiek atveidots televizora labākajā iespējamajā kvalitātē. Tomēr kvalitāte var atšķirties atkarībā no izmantotā avota veida.
 • Ja pamanāt traucējumus pārbaudes laikā, televizoram var būt problēma. Sazinieties ar Samsung atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Piezīme: ierīces ekrānuzņēmumi un izvēlnes ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.

Paldies par jūsu atsauksmēm