Kā veikt televizora auksto sāknēšanu

Attēls ar televizoru un 30 sekunžu taimeri blakus tam

Aukstā sāknēšana nedaudz atšķiras no vienkāršas televizora izslēgšanas un ieslēgšanas. Kad izslēdzat televizoru, jūs to vienkārši pārslēdzat gaidstāves režīmā, kurpretī aukstā sāknēšana līdzinās datora restartēšanai un ļauj novērst nelielas kļūmes, kas var būt radušās ierīces lietošanas laikā. Noskatieties videomateriālu vai veiciet aprakstītās darbības, lai uzzinātu, kā veikt televizora auksto sāknēšanu.

1 Ieslēdziet televizoru.
2 Pavērsiet tālvadības pulti pret televizoru un turiet nospiestu tās ieslēgšanas pogu, līdz televizors izslēdzas un pēc tam atkal ieslēdzas (parādīsies Samsung logotips). Tas ilgs aptuveni 5 sekundes.
Samsung televizora tālvadības pults ar izceltu ieslēgšanas pogu
1 Izslēdziet televizoru.
2 Atvienojiet televizoru no elektrības kontaktligzdas uz aptuveni 30 sekundēm.

Piezīme. Ja šai kontaktligzdai ir pievienotas vēl citas ierīces, kas savienotas ar televizoru, uzgaidiet, līdz izkliedējas atlikušais elektriskais lādiņš.

3 Atkārtoti pievienojiet televizoru un ieslēdziet to.

Paldies par jūsu atsauksmēm