USB kļūdas paziņojumu problēmu novēršana pie Kant-SU2 un Kant-S2 televizoru modeļu atjaunināšanas

Kad tiek atjaunināti 2020. gada televizoru modeļi (Kant-SU2 un Kant-S2) no USB atmiņas ierīces, ekrānā var tikt attēlots kļūdas paziņojums. Jūs varat atrisināt problēmu, izmantojot šo Samsung televizora aparātprogrammatūras atjaunināšanas pamācību.

Ja televizorā tiek attēlots USB kļūdas paziņojums

Ja televizors nedarbojas un Kant-SU2 vai Kant-S2 modeļa aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā parādās zemāk redzamais paziņojums, jums nepieciešams zināt programmas cēloni.

Šī ir programmatūras problēma, un galīgā versijas atjaunināšana tiek pabeigta pēc divām pārstartēšanas reizēm. Ja pirms otrās pārstartēšanas pabeigšanas tiek izņemta USB atmiņas ierīce vai tiek atslēgta strāva, ekrānā parādīsies USB kļūdas ikona.

  • Neizņemiet USB atmiņas ierīci.
  • Neatvienojiet elektrības vadu.
  • Neizslēdziet televizoru.

Piezīme: USB atmiņas ierīces izņemšana vai elektrības vada atvienošana var radīt aparātprogrammas kļūdu vai galvenās plates atteici. Uz šādām situācijām netiek attiecināti Samsung garantijas noteikumi.

Risinājums: pieslēdziet pie USB to pašu atmiņas ierīci

Ja USB ierīce ir izņemta un parādās kļūdas ikona, šo kļūdu var novērst, ievietojot atpakaļ USB ierīci ar jaunāko aparātprogrammatūras faila versiju. Tad tiks pabeigta atjaunināšana un kļūda tiks novērsta automātiski.

Piezīme: jaunāko aparātprogrammatūru var lejupielādēt vietnē Samsung.com.

Aparātprogrammatūras atjaunināšanas process

  • Manuāls aparātprogrammatūras atjaunināšanas process (USB / OTN)

 

Televizors ieslēgts -> Aparātprogrammatūras atjaunināšana ar (USB / OTN) -> Pārstartēšana -> Attēlo logotipu -> Melns ekrāns (ne ilgāk par 10 sekundēm) -> Progresa josla (30~60 sekundes) -> Pārstartēšana -> Attēlo logotipu -> Televizors ieslēgts (Pabeigts)

 

  • Automātisks aparātprogrammatūras atjaunināšanas process

 

Televizors ieslēgts -> Pārstartēšana -> Attēlo logotipu -> Televizors ieslēgts (Pabeigts)

Kā uzzināt televizora aparātprogrammas nosaukumu

Televizora izvēlnē ieejiet sadaļā “Par TV”, un tur būs redzams televizora programmatūras nosaukums.

  • T-KTS2.... nozīmē KANT-S2 platforma.
  • T-KTSU2.... nozīmē KANT-SU2 platforma.

Paldies par jūsu atsauksmēm