Kas ir eARC, un kā to izmantot ar Samsung viedtelevizoru

eArc tehnoloģija ļauj no kabeļtelevīzijas, satelīttelevīzijas, straumes vai ierīces saņemtu audio signālu pārsūtīt uz televizoru, lai pēc tam to pārsūtītu tālāk uz AVR vai skaņas joslu, izmantojot vienu HDMI vadu. Tas nodrošina vienkāršu savienojamību un oriģinālā audio precīzu atveidi.

HDMI ARC un eARC atšķirības

Vairums televizoru audio signālu saspiež pirms tā pārsūtīšanas pa HDMI vadu. eARC (Enhanced Audio Return Channel) jeb uzlabotais audio atgriešanas kanāls ļauj pa HDMI vadu pārsūtīt audio signālu sākotnējā izšķirtspējā un atveidot maksimāli labu skaņu bez zudumiem. eARC tehnoloģija tika ieviesta jaunākajā HDMI 2.1 specifikācijā, un tās galvenā priekšrocība ir būtiski uzlabojumi joslas platuma un ātruma jomā. Tas ļauj no televizora uz skaņas joslu vai AV uztvērēju pārsūtīt augstas kvalitātes audio signālu un ir saderīgs ar tādiem liela bitu ātruma formātiem kā Dolby Atmos un DTS.

eARC nereti tiek saukts par nākamās paaudzes ARC. Tas nodrošina augstāku joslas platumu un lielāku ātrumu. Tāpēc tagad varat no sava augstas izšķirtspējas televizora pārsūtīt augstākas kvalitātes audio uz skaņas joslu vai audio uztverēju.

 

Audio formāts

 

 

ARC

 

 

eARC

 

Dolby Digital

 

 

 

 

 

Dolby Digital+

 

 

 

 

 

 

Dolby TrueHD

 

 

 

 

 

 

Dolby ATMOS

 

Jā (1)

 

DTS, DTS Master, DTS-X

 

 

Daudzkanālu PCM (LPCM) *

 

Jā (2)

(1) Dolby ATMOS atbalsts ir pieejams tikai ARC Dolby Digital+ balstītai ATMOS tehnoloģijai.

(2) LPCM tiek atbalstīts, sākot ar 2021. gada modeļiem (AU7000 vai jaunākiem).

* Daudzkanālu PCM atbalsta maks. 5.1 kanālu audio.

eARC atbalstoši modeļi

 • Televizori: UHD TU7000 un modernāki modeļi.
 • Skaņas joslas: Q70T un modernāki modeļi.
 • Audio formāts: tiek atbalstīti jaunākie liela bitu ātruma formāti, tostarp Dolby TrueHD, Dolby Atmos un vairāk.

Piezīme: 

 • Jāizmanto eARC atbalstošs HDMI vads. (HEAC vai HEC)
 • Viedtelevizorā jābūt iespējotai Anynet + (HDMI-CEC) funkcijai.
 • Ja tiek izmantots nesertificēts vads, var rasties kļūdas.

HDMI-eARC režīma iestatījumi

Ja ierīce atbalsta eARC, varat izmantot HDMI eARC režīmu. Ierīces pieslēgšanas laikā uz brīdi var izslēgties skaņa.
Lai iestatītu televizora ievades audio, izpildiet tālāk minētās darbības. 

1. solis. Uz televizora tālvadības pults nospiediet pogu “Home” un atveriet izvēlni “Iestatījumi”.

2. solis. Izvēlieties skaņas izvēlni un pēc tam iestatījumus ekspertiem.

3. solis. Pārejiet uz HDMI-eARC režīmu un uz tālvadības pults nospiediet ievades pogu, lai ieslēgtu iespēju.

Piezīme:

 • eARC režīms pēc noklusējuma ir izslēgts. (Automātiski pieslēdzas pie ARC.)
 • eARC tiek aktivizēts tikai tad, kad ir ieslēgts HDMI-eARC režīms.

Jums televizora iestatījumu izvēlnē ir jāiespējo HDMI-CEC protokoli. Samsung televizoros HDMI-CEC protokols tiek saukts par Anynet+. 

1. solis. Uz televizora tālvadības pults nospiediet pogu “HOME” un atveriet izvēlni “Iestatījumi”.

2. solis. Iestatījumu ekrānā izvēlieties izvēlni “Vispārēji” un pēc tam “Ārējo ierīču pārvaldnieks”.

3. solis. Ārējo ierīču pārvaldnieka izvēlnē atrodiet Anynet+ (HDMI-CEC) un nospiediet ievades taustiņu uz tālvadības pults, lai ieslēgtu Anynet+.

Piezīme:

 • Televizora vai ierīces One Connect Box aizmugurē HDMI ports ir atzīmēts ar ARC.
 • Vairums ierīču One Connect Box ir aprīkotas ar HDMI-ARC portu (tas parasti ir trešais HDMI ports).

Ja ir radusies problēma ar ARC/eARC darbību, vispirms atslēdziet visas ārējās ierīces (STB, OTT ierīces utml.), kas pieslēgtas pie televizora, un pēc tam mēģiniet atskaņot vēlreiz. Dažas ārējās ierīces var nebūt pareizi saderīgas ar HDMI savienojuma specifikāciju, un tas var radīt problēmas.

Lai pieslēgtu eARC pie televizora, nepieciešams pārbaudīt tālāk minētos aspektus. 

 • Pārliecinieties, ka ir pieslēgts eARC ports (ports ir vienāds ar ARC portu).
 • Pārliecinieties, ka pieslēgtā AV ierīce ir saderīga ar tehnoloģiju eARC.
 • Pārliecinieties, ka HDMI vads atbalsta tehnoloģiju HEAC vai HEC.
 • Atslēdziet un atkārtoti pieslēdziet HDMI vadu un pēc tam atiestatiet HDMI-eARC režīmu uz automātisko iestatījumu.

Ja rodas problēmas ar vāju skaņas izvadi pat pie pareiza eARC pieslēguma, jums ir jāpārbauda digitālās izvades audio formāts.
(Izvēlne > Skaņa > Iestatījumi ekspertiem > Digitālās izvades audio formāts)

Lai pārbaudītu, vai AV ierīce neatbalsta audio izvades formātu, pārbaudiet skaņas izvadi, digitālās izvades audio formāta sadaļā pēc kārtas citu pēc citas izvēloties iespējas PCM / Automātisks / Pārejas.

Piezīme: ierīces ekrānuzņēmumi un izvēlnes ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.

Paldies par jūsu atsauksmēm