ကုန်ဆုံးခဲ့ပါပြီ

08.08.2020 မှ ~ 28.08.2020 အတွင်းသာတရားဝင်ပါသည်

back-to-school-tablet-promotion back-to-school-tablet-promotion

Samsung Galaxy Tab S6 နှင့် Galaxy Tab S6 Lite တို့ကို ဝယ်ယူပြီး Back to School Tablet promotion လက်ဆောင်များကို ရယူလိုက်ပါ။

back-to-school-tablet-promotion-thumb back-to-school-tablet-promotion-thumb

အွန်လိုင်းမှတဆင့် မှာယူကာ ဝယ်ယူချင်ပါက Shop.com ကနေ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်