Galaxy S10 တြင္ AR အီမိုဂ်ီ အသုံးျပဳနည္း

ေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္လုပ္သည့္ေန႔ : 02.03.2019

သင္က ဆဲလ္ဖီမ်ားႏွင့္ အီမိုဂ်ီမ်ားကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဆီသို႔ အၿမဲတမ္း ပို႔ေပးေနလွ်င္၊ S10 ဖုန္းမ်ားကို သင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္ – ၎ဖုန္းမ်ားတြင္ ထပ္ေဆာင္း ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျပဳနည္း အဂၤါရပ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါလာၿပီး၊ သင့္ကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ဆန္ေသာ အီမိုဂ်ီ အေျမာက္အမ်ား ေပးထားပါတယ္။

ကခုန္ေနသူ၏ AR အီမိုဂ်ီ GIF

အီမိုဂ်ီအသစ္ ဖန္တီးလိုက္ပါခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ
1 ကင္မရာ ဖြင့္ပါ
2 ဖန္သားျပင္ထိပ္ပိုင္းရွိ “AR အီမိုဂ်ီ” ကို ႏွိပ္ပါ
3 “ကၽြႏ္ုပ္၏ အီမိုဂ်ီ ဖန္တီးရန္” ကို ႏွိပ္ပါ။
4 ဖန္သားျပင္ေပၚက ျပန္ညႊန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၿပီး၊ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္အခါ သင့္ဆဲလ္ဖီပုံကို ႐ိုက္ပါ။
5 အိုင္ကြန္မ်ားအနက္ တစ္ခု ေ႐ြးပါ – အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ မိန္းကေလး သို႔မဟုတ္ ေယာက်ၤားေလး – ၿပီးလွ်င္ “ေရွ႕သို႔” ကို ႏွိပ္ပါ။
6 စတင္၍ စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ပါ-
  • ပရိုဖိုင္- သင့္အီမိုဂ်ီကို နာမည္ေပးပါ။
  • ႐ုပ္ဆင္းအသြင္အျပင္မ်ား- ဤတြင္ အသားအေရ၏ အေရာင္အေသြး၊ ဆံပင္၊ မုတ္ဆိတ္ေမြး၊ မ်က္ႏွာ၊ မ်က္စိမ်ား၊ မ်က္ခုံးမ်ား၊ ႏွာေခါင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားႏွင့္ နား႐ြက္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
  • အဝတ္အထည္မ်ား- ဤတြင္ အဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ ရွဴးဖိနပ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္အထူးဝတ္စုံမ်ားကိုလည္း Galaxy အက္ပ္စတိုးဆိုင္မွ ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
  • တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား- ဤတြင္ ေခါင္းေဆာင္း၊ မ်က္မွန္၊ နားကပ္တို႔ကို ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားကို Galaxy အက္ပ္စတိုးဆိုင္မွ ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
7 “ေရွ႕သို႔” ကို ႏွိပ္ၿပီး သင့္အီမိုဂ်ီကို စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ထားၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း “ၿပီးပါၿပီ” ကို ႏွိပ္ပါ။
8 ယခုဆိုလွ်င္ သင့္အီမိုဂ်ီသည္ “AR အီမိုဂ်ီမ်ား” က႑ထဲတြင္ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထိပ္တန္းအႀကံေပးခ်က္- ႐ိုက္ခ်က္ “အေနအထား” ကို ေျပာင္းလဲစမ္းသုံးၾကည့္ၿပီး မ်က္ႏွာဖုံး၊ ႐ုပ္ခႏၶာဒီဇိုင္းေဖာ္ျခင္းႏွင့္ မိုးရွင္းပုံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ျပကြက္အဂၤါရပ္အသစ္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ပါ။

မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို သင့္အီမိုဂ်ီျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျပဳလိုက္ပါခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ
မက္ေဆ့ခ်္အက္ပ္ရွိ AR အီမိုဂ်ီ GIFs
1 “မက္ေဆ့ခ်္မ်ား” အက္ပ္ကို ဖြင့္ၿပီး မက္ေဆ့ခ်္အသစ္ ဖန္တီးပါ။
2 enter message field ကို ႏွိပ္ၿပီး၊ ဖန္သားျပင္ေပၚ ကီးဘုတ္ ေပၚလာသည့္အခါ “စတစ္ကာမ်ား” ကို ႏွိပ္ပါ။ ၎ေနရာမွာ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အီမိုဂ်ီစစ္စစ္ စတစ္ကာမ်ားႏွင့္ gif မ်ားကို ျမင္ရပါမယ္။
3 သင္ လိုလားသည့္ အီမိုဂ်ီကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္ မွ်ေဝဖို႔အတြက္ “ပို႔ရန္” ကို ႏွိပ္ပါ။
အီမိုဂ်ီမ်ား ဖ်က္ရန္ခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ

အီမိုဂ်ီ ဖ်က္ရန္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါ။

1 ကင္မရာ ဖြင့္ၿပီး ဖန္သားျပင္ထိပ္ပိုင္းရွိ “AR အီမိုဂ်ီ” ကို ႏွိပ္ပါ။
2 သင္ ဖ်က္လိုေသာ အီမိုဂ်ီကို ႏွိပ္၍ဖိထားၿပီး အနီေရာင္ျဖစ္ေသာ ဖ်က္ရန္ အိုင္ကြန္ကို ႏွိပ္ပါ။
3 ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ အီမိုဂ်ီကို သင္ ဖ်က္လိုေၾကာင္း အတည္ျပဳဖို႔အတြက္ “ဖ်က္ရန္” ကို ထပ္မံႏွိပ္ပါ။

သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

မနက္ ၈နာရီမွ ည ၁၁နာရီအထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။)

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ မနက္ ၇နာရီ မွ ည ၁၁ နာရီ ထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။)

၀န္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ဖုန္းေၿပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္