သင္၏ Galaxy s10 တြင္ Shot အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အသုံးျပဳနည္း

ေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္လုပ္သည့္ေန႔ : 21.03.2019

အဆင့္ျမင့္စြာ ႐ိုက္နိုင္ေသာ ဓာတ္ပုံအထားအသို အခင္းအက်င္းမ်ားကို Galaxy s10 ရွိ Shot အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အဂၤါရပ္ျဖင့္ ရယူလိုက္ပါ

 

၎အား ဖြင့္သည့္နည္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းကို ရွာေဖြရန္ ဗီဒီယို ၾကည့္ရႈပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဖုန္းက သင့္အတြက္ “အေကာင္းဆုံး႐ိုက္ခ်က္” ရွာေဖြပါရေစ။

 

Galaxy S10 တြင္ ကင္မရာအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွာေဖြပါ

သတိျပဳရန္- Shot အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလာေလာဆယ္ Galaxy S10’s တြင္သာ ရႏိုင္ပါသည္။

Video Alternative Text

သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

ေန႔စဥ္ (၂၄)နာရီ အခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီအခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္