Overzicht

Overzicht

Als mondiale maatschappelijk
verantwoorde onderneming streven
we ernaar om een positieve impact te
hebben en tegelijkertijd innovatieve
producten en diensten te leveren

Als mondiale maatschappelijk verantwoorde onderneming streven we ernaar om een positieve impact te hebben en tegelijkertijd innovatieve producten en diensten te leveren

Een panoramisch uitzicht op een persoon die op een verhoogde pilaar staat en uitkijkt over een meer en bergen. Een panoramisch uitzicht op een persoon die op een verhoogde pilaar staat en uitkijkt over een meer en bergen.

We gebruiken onze technologie en middelen om lokale gemeenschappen te ondersteunen en kansen te creëren voor de volgende generatie innovators

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De volgende generatie in staat stellen om hun volledige potentieel te ontplooien

Een groep kinderen die gele T-shirts met het blauwe Samsung-logo dragen, spelen samen en lachen. Eén houdt een plastic wereldbol in de lucht. Een groep kinderen die gele T-shirts met het blauwe Samsung-logo dragen, spelen samen en lachen. Eén houdt een plastic wereldbol in de lucht.

Technologie optimaal benutten met tools en hulpmiddelen voor een gezonde digitale levensstijl

Digitale verantwoordelijkheid

Onze inzet voor digitale veiligheid en welzijn voor iedereen

Een gestileerde platte afbeelding van een Samsung Galaxy telefoon, tablet, S Pen, Galaxy Buds en een kopje koffie. Een gestileerde platte afbeelding van een Samsung Galaxy telefoon, tablet, S Pen, Galaxy Buds en een kopje koffie.

We respecteren de vrijheid en grondrechten
van alle mensen

Arbeids- en mensenrechten

We streven ernaar om de hoogste normen te handhaven

Een man en een vrouw zitten op loungestoelen in een lichte kantoorruimte en glimlachen. De vrouw schudt de hand van een derde persoon die uit het zicht is. Een man en een vrouw zitten op loungestoelen in een lichte kantoorruimte en glimlachen. De vrouw schudt de hand van een derde persoon die uit het zicht is.

We zetten ons in voor het opbouwen van een diverse en inclusieve werkplek waarin verschillende achtergronden en perspectieven worden gewaardeerd

Diversiteit en inclusie

Een diverse cultuur bevorderen om een betere toekomst te creëren

Een groep mensen met verschillende ethische achtergronden steekt hun handen samen in een high vijf gebaar over een kantoortafel. Een groep mensen met verschillende ethische achtergronden steekt hun handen samen in een high vijf gebaar over een kantoortafel.

Onze benadering van duurzaamheid

 • Sociale impact

  De impact op belanghebbenden beheren
  (klanten, aandeelhouders en investeerders,
  werknemers, leveranciers, lokale
  gemeenschappen, NGO's, overheden,
  media, professionele organisaties, enz.)

 • Waardeketen

  Toeleveringsketen Productie
  Producten Klanten

  Innovatie

 • Kernwaarden

  Mensen
  Uitmuntendheid
  Verandering
  Integriteit
  Wederzijdse welvaart

Waarde van duurzaamheid bij Samsung

Economische waarde

Ons streven naar voortdurende innovatie en groei

Maximaliseer winst en aandeelhouderswaarde (innovatie van producten en diensten)

Onze inspanningen om innovatieve technologieën en producten te creëren maken de weg vrij om winst te genereren en nieuwe groeistimulansen te verzekeren. We streven ernaar om innovatie te verankeren in de structuur van onze bedrijfscultuur en tegelijkertijd synergieën te creëren door het gebruik van externe middelen om open innovatie na te streven. Zo komen we een stap dichter bij het opbouwen van een ecosysteem om innovatieve producten te ontwikkelen die inspelen op de behoeften van de snel veranderende markt van vandaag. Onze inspanningen om innovatieve technologieën en producten te creëren maken de weg vrij om winst te genereren en nieuwe groeistimulansen te verzekeren. We streven ernaar om innovatie te verankeren in de structuur van onze bedrijfscultuur en tegelijkertijd synergieën te creëren door het gebruik van externe middelen om open innovatie na te streven. Zo komen we een stap dichter bij het opbouwen van een ecosysteem om innovatieve producten te ontwikkelen die inspelen op de behoeften van de snel veranderende markt van vandaag.

Sociale waarde

We werken aan een duurzamere wereld voor iedereen

Draag bij tot een duurzame samenleving (verwezenlijking van de SDG's van de VN)

Als mondiale maatschappelijk verantwoorde onderneming creëren we sociale waarden op een manier die aansluit bij de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN. We hebben met name doelen vastgesteld die zeer relevant zijn voor ons zakelijk gedrag en we analyseren onze negatieve/positieve impact bij het bereiken van deze doelen. Bovendien zullen we zakelijke kansen ontdekken en ten volle verkennen die bijdragen aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Als mondiale maatschappelijk verantwoorde onderneming creëren we sociale waarden op een manier die aansluit bij de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN. We hebben met name doelen vastgesteld die zeer relevant zijn voor ons zakelijk gedrag en we analyseren onze negatieve/positieve impact bij het bereiken van deze doelen. Bovendien zullen we zakelijke kansen ontdekken en ten volle verkennen die bijdragen aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Download onze rapporten en beleidslijnen

Duurzaamheidsrapporten

Wereldwijde gedragscode

Milieuregels en -richtlijnen

Arbeidsbeleid

Gedragscode en handleiding voor leveranciers

Rapport over verantwoorde mineralen

Beleid inzake fiscaal risicobeheer