Cum se pornește și se oprește alarma pentru ușă a frigiderului?

Când frigiderul este expediat din fabrică, funcția de alarmă pentru ușă este presetată la Activată. Dacă dorești să activezi și să oprești singur/ă alarma pentru ușă, urmează instrucțiunile de mai jos.

Cum se pornește/oprește alarma pentru ușă?

  • Pentru a porni alarma pentru ușă, atinge butonul Door Alarm (Alarmă pentru ușă).
  • Când alarma pentru ușă este activată, indicatorul de alarmă pentru ușă este aprins. Dacă ușa este deschisă mai mult de 2 minute, indicatorul va clipi în timp ce alarma va suna.
  • Pentru a opri alarma pentru ușă, atinge butonul Door Alarm (Alarmă pentru ușă) în același mod ca atunci când activezi alarma pentru ușă. Apoi indicatorul de alarmă se va stinge.
  • Tipul 1
Indicator alarmă ușă pe afișajul panoului de control.
  • Tipul 2
Indicator alarmă ușă pe panoul de control tipul 2.
  • Tipul 3
Indicator alarmă ușă pe panoul de control tipul 3.

Pasul 1. Atinge Apps (Aplicații), deschide aplicația Fridge Manager (Manager frigider), apoi atinge Fridge Settings (Setări frigider).

Atinge fridge manager settings (setări manager frigider).
  • Pasul 2. Atinge Door Alarm Deactivate (Dezactivare alarmă pentru ușă), apoi apasă Proceed (Continuare).
Atinge door alarm deactivate (dezactivare alarmă ușă).

Vă mulţumim pentru apreciere!