Ce ar trebui să fac atunci când afișajul nu reacționează corespunzător la frigiderul meu?

Dacă afișajul de pe frigiderul tău este oprit adeseori, este vorba în mare parte despre economisirea energiei, deci nu există nicio problemă. Cu toate acestea, dacă panoul nu poate fi operat, se recomandă să încerc soluția în conformitate cu următoarele cazuri.

Cazuri în care panoul de afișare nu poate fi operat

  • Când afișajul este blocat

Pasul 1. Apasă butonul [Lock/Unlock] (Blocare/Deblocare) timp de peste 3 secunde, pentru a trece la starea de deblocare. În cazul blocării împotriva accesului copiilor, apasă butonul Child Lock (Blocare împotriva accesului copiilor) timp de 5 secunde.

Pasul 2. Verifică funcționarea, prin apăsarea butonului de control al temperaturii.

Pictogramele de blocat și de deblocat.
  • Când frigiderul se află în modul Sabbath (Sabat)

În modul Sabbath (Sabat), butoanele, afișajul și luminile interne nu funcționează. Cu toate acestea, frigiderul și congelatorul continuă să răcească.

Afișaj pentru modul sabbath (sabat).

Pasul 1. Dacă modelul tău are o Automatic Control Lock (Blocare automată a controlului), va trebui să o deblochezi mai întâi.

Pasul 2. Atinge și menține apăsată combinația corectă de butoane din lista de mai jos (sau consultă manualul de utilizare) timp de 5 secunde, până când luminile se sting sau se aprind din nou.

- Door Alarm (Alarmă ușă) și Water/Ice (Apă/Gheață)

- Freezer (Congelator) și Door Alarm (Alarmă ușă)

Power Freeze (Putere înghețare) și Power Cool (Putere răcire)  

  • Atunci când un anumit buton nu este acționat intermitent

 

Dacă numai un anumit buton nu este disponibil, acest lucru poate fi cauzat de un decalaj între contactele butonului.

Apasă și menține apăsat [Lock/Unlock] (Blocare/Deblocare), pentru a trece la deblocare și apoi apasă butonul cu forță.

 

  • Atunci când afișajul pare uneori slab

 

Luminozitatea și modelul de culori ale afișajului frigiderului pot fi diferite în funcție de model. Mai ales în cazul în care culoarea generală a ușii este albă, afișajul poate părea neclar. Nu este vorba despre o defecțiune, cu excepția cazului în care caracterul este rupt sau nu este vizibil pe afișaj.

 

  • Din cauza fluctuațiilor drastice de putere (Numai pentru modelul French Door (Ușă franceză))

 

Este posibil ca ecranul de afișare al frigiderului tău să nu funcționeze corect din cauza fluctuațiilor drastice de putere.

Atunci când se întâmplă acest lucru, ecranul frigiderului va afișa 88 88.

- Dacă afișajul frigiderului prezintă 88 88 (toate opturile) și răcește în continuare corect, scoate frigiderul din priză timp de 60 de secunde și apoi conectează-l din nou la priză.

- Dacă afișajul nu revine la normal după 2 minute, atunci contactează un centru de service autorizat Samsung.

Afișajul 8888 pe modelul cu ușă franceză.
  • Resetarea afișajului (Numai pentru modelul Family Hub)

 

Dacă întâmpini un simptom anormal pe afișaj, încearcă să resetezi afișajul. Acest lucru poate rezolva problema.

Pasul 1. Deschide ușa din dreapta a frigiderului și localizează capacul întrerupătorului în colțul din dreapta sus al ușii.

Pasul 2. Împinge capacul în sus, pentru a descoperi întrerupătorul de alimentare. 

Împinge capacul în sus.

Pasul 3. Oprește întrerupătorul și pornește-l din nou.

Oprește întrerupătorul și pornește-l din nou.

Pasul 4. Reintrodu capacul întrerupătorului până la capăt, până când auzi un sunet.

Notă: Dacă problema nu este rezolvată după verificarea tuturor celor de mai sus, contactează un centru de service autorizat Samsung.

Vă mulţumim pentru apreciere!