Kaj naj storim, če moj sušilni stroj ne deluje pravilno?

Če sušilni stroj ne deluje, preverite naslednje možnosti. Priporočamo, da filter in posodo za vodo očistite po vsaki uporabi sušilnega stroja.

Preverite osnovne možnosti

 • Preverite, ali so vrata sušilnega stroja pravilno zaprta.
 • Preverite, ali je napajalni kabel priključen v električno vtičnico, ki je pod napetostjo.
 • Preverite prekinjala in varovalke v svojem domu.

Upoštevajte zmogljivost sušenja

Če boste perilo sušili takoj po pranju, vstavite količino perila, ki ne presega zmogljivosti sušenja sušilnega stroja. Če vstavite veliko perila, bo vrtenje bobna omejeno, sušilo pa ne bo enakomerno posušeno in bo morda zelo zmečkano. Priporočljivo je tudi, da izberete običajen način sušenja, kjer sušilni stroj stehta perilo in na podlagi teže sam določi priporočeni čas sušenja.

Izklop otroške zaščite

Ko je otroška zaščita omogočena, ne bo deloval noben gumb, razen gumb za vklop/izklop. Ko nastavite otroško zaščito, se vrata sušilnega stroja zaklenejo in lučka za otroško zaščito začne utripati. Ko gumb ne deluje, lučka za otroško zaščito utripa, druge gumbe pa je mogoče uporabljati. Ko je otroška zaščita aktivirana, ostane aktivirana, tudi če sušilni stroj izklopite in znova vklopite.

Preverite otroško zaščito na upravljalni plošči

Opomba:

 • Dejanski dizajn upravljalne plošče se lahko razlikuje od vašega modela.
 • Ta referenčna slika je v angleščini, a je na voljo tudi v jeziku vaše države. 
Nasveti za funkcijo otroške zaščite

Kako odpreti vrata, ko je otroška zaščita vklopljena

 • Če so vrata sušilnega stroja zaklenjena ali gumb zaradi nastavitev otroške zaščite ne deluje, skupaj pritisnite in za 3 sekunde zadržite gumba + in -, da nastavite premor (1 minuta).
 • Ko se vrata začasno odklenejo, bodo odklenjena 1 minuto, lučka za otroško zaščito pa bo utripala.
 • Po 1 minuti se bo 2 minuti prikazovalo opozorilo.
 • Če vrata zaprete med tem 2-minutnim opozorilom, bo otroška zaščita znova nastavljena. 

Kako onemogočiti otroško zaščito

 • Da onemogočite otroško zaščito, znova za 3 sekunde pritisnite gumba + in -, medtem ko so vrata začasno odklenjena.
 • Ko gumba spustite, se bodo vrata odklenila, lučka za otroško zaščito pa bo prenehala svetiti.

Opomba: Dejanski napisi (-, +) na upravljalni plošči se lahko razlikujejo od vašega modela.

Preverite, ali sta filter in posoda za vodo zamašena

Nekatere dele sušilnega stroja je treba redno čistiti. Zlasti je priporočljivo, da po vsaki uporabi sušilnega stroja očistite filter in posodo za vodo. Navodila za čiščenje filtra so podana v nadaljevanju. 

Preverite dele sušilnega stroja, ki jih je treba očistiti
Kako očistiti filter za nitke

Filter za nitke očistite po vsakem sušenju. Če boste sušilni stroj uporabljali z mokrim filtrom za nitke, lahko nastaneta plesen in neprijeten vonj, sušenje pa bo manj učinkovito. Zato filter za nitke očistite in posušite po vsakem sušenju.

1. korak. Odprite vrata sušilnega stroja in povlecite filter navzgor, da ga vzamete ven. (Ne odstranite gumijastega tesnila, ko filter jemljete ven.)

2. korak. Odprite zunanji filter in vzemite ven notranjega.

Filter povlecite navzgor in notranji filter vzemite iz zunanjega

3. korak. Odprite notranji in zunanji filter.

4. korak. S krtačo očistite nitke in prah z obeh filtrov.

Odprite notranji filter in očistite nitke

Opomba: Filtra očistite pod tekočo vodo in ju nato v celoti posušite (če je treba).

5. korak. Čisti filter vstavite nazaj v zunanji filter v pravi smeri in ga potisnite na svoje mesto.

Čisti filter vstavite nazaj v zunanji filter in ga potisnite na svoje mesto

Opomba: Sušilnega stroja ne uporabljajte brez notranjega filtra v zunanjem filtru. 

Kako očistiti toplotni izmenjevalnik

Toplotni izmenjevalnik je priporočljivo očistiti vsaj enkrat mesečno (ali ko se oglasi alarm, na prikazovalniku pa začne svetiti indikatorska lučka za toplotni izmenjevalnik). Tako bo toplotna črpalka delovala učinkoviteje. Da preprečite telesne poškodbe in opekline, se toplotnega izmenjevalnika ne dotikajte ali ga čistite z golimi rokami. Prav tako za čiščenje toplotnega izmenjevalnika ne uporabljajte vode.

1. korak. Pritisnite zgornji del zunanjega pokrova, da ga odprete.

Odprite zunanji pokrov toplotnega izmenjevalnika.

2. korak. Zavrtite oba pritrdilna elementa, da odprete pokrov.

Odvijte pritrdilna elementa

3. korak. Vzemite ven notranji pokrov.

Vzemite ven notranji pokrov

4. korak. Toplotni izmenjevalnik očistite s priloženo krtačo (ali s sesalnikom s krtačo).

Čiščenje filtra z mehko krtačo

Opomba: 

 • Pazite, da med čiščenjem ne zvijete ali poškodujete reber toplotnega izmenjevalnika.
 • Učinkovitost sušenja se tako lahko zmanjša.

5. korak. Notranji pokrov očistite z mehko, vlažno krpo.

Čiščenje filtra z vlažno krpo

6. korak. Notranji pokrov vstavite nazaj. Nato privijte oba pritrdilna elementa, da fiksirate notranji pokrov. 

Notranji pokrov vstavite nazaj

Opomba: Preverite, ali sta pritrdilna elementa dobro privita. 

7. korak. Zaprite zunanji pokrov. 

Zaprite vratca toplotnega izmenjevalnika
Nasveti za preprečevanje iztekanja vode iz posodo za vodo

Posodo za vodo izpraznite po vsaki uporabi. Preverite, ali uporabljate posodo za model sušilnega stroja, ki je namenjen samo sušenju. 

1. korak. Posodo za vodo vzemite iz predala.

2. korak. Vodo izlijte skozi izpustno odprtino, nato pa posodo za vodo vstavite nazaj na svoje mesto.

Izpraznite posodo za vodo, da ne bo iztekala voda

Opomba: Bodite previdni, ko posodo, ki je polna vode, jemljete ven.

Hvala za vaše mnenje