Ako používať a nabíjať sériu Galaxy S21

Vďaka výraznému designu série Galaxy S21 je to najlepšie z Galaxy ešte lepšie, ale z pohľadu používateľa sa zmenilo niekoľko faktorov. Pozrime sa na správne použitie série Galaxy S21.

Inštalácia karty SIM nebo USIM

Ako správne nainštalovať kartu SIM alebo USIM

1) Zasunutím kolíčka na vysunutie do otvoru v priečinku tento priečinok uvoľníte.
2) Vysuňte priečinok jemne zo slotu na priečinku.
3 Vložte kartu SIM alebo USIM do priečinka so zlatými kontaktami lícom nahor a ľahkou silou kartu SIM alebo USIM do priečinka zatlačte, aby ste ju zaistili.
4) Priečinok zasuňte späť do slotu na priečinok.

Poznámka:

 • Používajte len nano-SIM karty.
 • Pokiaľ karta nie je do priečinka umiestnená pevne, mohla by karta SIM z priečinka vykĺznuť alebo vypadnúť.
 • Pokiaľ vložíte priečinok do svojho zariadenia, zatiaľ čo je priečinok mokrý, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Vždy sa uistite, že je priečinok suchý.

Ako správne nájsť slot pri vložení Karty SIM

Otvor pre mikrofón je blízko otvoru priečinka pre SIM, takže môžete omylom vložiť kolík chybne do mikrofónu (namiesto do priečinka pre SIM). Dajte pozor, aby ste kolmo zasunuli kolík do otvoru priečinka na SIM, nie do otvoru mikrofónu.

Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia. Na poškodenie a problémy s výkonom spôsobené nesprávnym použitím sa záruka nevzťahuje.

Galaxy S21 s otvorom pre priečinok SIM karty a otvorom pre mikrofón

① Otvor pre priečinok SIM karty                ② Otvor pre mikrofón

Poznámka: Ak chcete vytiahnuť priečinok na Kartu SIM, musíte do otvoru v priečinku na Kartu SIM zasunúť kolmo kolík na vysunutie.

Nabíjanie batérie

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie S21

 • Doporučuje sa používať batériu, nabíjačku a kábel schválený spoločnosťou Samsung, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre Vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie, nabíjačka a kábel vám môžu spôsobiť vážne zranenie alebo poškodenie Vášho zariadenia.
 • Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia.
 • Používajte len kábel USB typu C dodávaný so zariadením. Nabíjačka nemá vypínač, takže pokiaľ ju nepoužívate, musíte ju vypojiť z elektrickej zásuvky, aby nedošlo k plytvaniu energie. Nabíjačka by mala zostať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť počas nabíjania jednoducho prístupná.
 • Nabíjací adaptér nie je súčasťou dodávky.
 • Pri použití nabíjačky sa doporučuje použiť schválená káblová alebo bezdrôtová nabíjačka, ktorá zaručuje výkon nabíjania.

Rýchle nabíjanie

Batériu môžete rýchlejšie nabíjať pomocou funkcie Rýchleho nabíjania alebo Superrýchleho nabíjania. Ak chcete použiť túto funkciu, musí byť táto funkcia najskôr aktivovaná v zariadení.

Krok 1. Prejdite do Nastavenia > Starostlivosť o zariadenie.

Krok 2. Klepnite na Batéria > Ďalšie nastavenie batérie.

Ďalšie nastavenie batérie na Galaxy S21

Krok 3. Aktivujte funkciu klepnutím na prepínač Rýchle nabíjanie alebo Superrýchle nabíjanie.

Možnosti „Rýchle nabíjanie“ a „Superrýchle nabíjanie“ v Nastavení batérie na Galaxy S21

Musíte tiež použiť nabíjačku batérií, ktorá podporuje rýchle nabíjanie alebo superrýchle nabíjanie.

 • Ak chcete použiť funkciu rýchleho nabíjania, musíte použiť schválenú nabíjačku batérií, ktorá podporuje rýchle nabíjanie. K tomu môžete použiť nabíjačku batérií, ktorá podporuje AFC (Adaptive Fast Charging), USB PD (Power Delivery) 2.0 alebo QC (Quick Charge) 2.0. V prípade nabíjačiek Samsung, ktoré podporujú Adaptívne rýchle nabíjanie, sú označené textom „Adaptive Fast Charging“ s ikonou nabíjania, ktoré podporujú výstupný výkon 15 W.
Cestovný adaptér Samsung, 15 W pre rýchle nabíjanie

 • Ak chcete použiť funkciu Super rýchle nabíjanie, musíte použiť schválenú nabíjačku batérií, ktorá podporuje Super rýchle nabíjanie. K tomu môžete použiť nabíjačku batérií, ktorá podporuje USB PD (Power Delivery) 3.0. Pokiaľ pripojíte zariadenie pomocou nabíjačky USB PD 2.0, batéria sa nabíja len rýchlym nabíjaním. V prípade nabíjačiek Samsung, ktoré podporujú super rýchle nabíjanie, sú označené textom „Super Fast Charging“ s ikonou nabíjania, ktoré podporuje výstupný výkon 25 W alebo 45 W.
Super rýchly nabíjací cestovný adaptér Samsung 25W / 45W

Poznámka:

 • Počas nabíjania nie je možné aktivovať alebo deaktivovať funkciu rýchleho nabíjania alebo superrýchleho nabíjania.
 • Pokiaľ nabíjate batériu pomocou štandardnej nabíjačky, nemôžete použiť funkciu Rýchle nabíjanie alebo Super rýchle nabíjanie.
 • Nemusí byť kompatibilná s nabíjačkami iných výrobcov.
 • Snímky obrazovky a ponuky zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ďakujeme vám za vašu reakciu