Ovládajte svoje snímky pomocou režimu Pohľad režiséra na Galaxy S21

Vyberte si svoje uhly a ovládajte svoje zábery ako profesionál, pomocou funkcie Pohľad režiséra. Nahrávajte videá s rôznymi uhlami pohľadu zmenou fotoaparátu.

Scény každého fotoaparátu môžete prezerať prostredníctvom miniatúry a scénu môžete zmeniť klepnutím na miniatúru počas nahrávania videa.

Pohotovostný režim s viacerými fotoaparátmi

Zachyťte viac zo svojej scény a pomocou videa rozprávajte lepší príbeh. Rovnako ako kreatívny filmový režisér môžete počas fotografovania jednoducho prepínať medzi rôznymi pohľadmi a natáčať video predným a zadným fotoaparátom.

Pri natáčaní narodeninové oslavy alebo cestovateľského videa, možno súčasne s objektom videa zaznamenať aj video fotografa.

Živé miniatúry môžete prezerať v rôznych uhloch záznamu pomocou typu: Ultra širokouhlé, Širokouhlé, Teleobjektív. Klepnutím na miniatúry môžete prepínať medzi objektívmi fotoaparátu, ktoré sú v pohotovostnom režime.

Uhly záznamu náhľadov vo funkcii Pohľad režiséra na fotoaparáte Galaxy S21

Poznámka:  Rozlíšenie pre zadnú aj prednú stranu je Full HD v 30 snímkach za sekundu.

Režim Vlogger

Pretože režim Pohľad režiséra umožňuje nahrávať z viacerých objektívov fotoaparátu súčasne, duálne nahrávanie s predným a zadným fotoaparátom ponúka viac možností, obzvlášť pre Vloggerov. Radosť z duálnych zaznamenaných vlogov môže byť zaujímavá pre divákov, ktorí hľadajú informatívny alebo konverzačný obsah s väčšou zábavou.

Ako používať režim Pohľad režiséra

Krok 1. Prejdite na Fotoaparát.

Krok 2. V zozname režimov fotografovania klepnite na ĎALEJ > POHĽAD REŽISÉRA.

Vysvetlenie rôznych funkcií v režime Pohľad režiséra vo fotoaparáte Galaxy S21

① Zmena obrazovky    ② Pohľad predného fotoaparátu    ③ Miniatúra fotoaparátu

Krok 3. Vyberte požadovanú miniatúru fotoaparátu.

Krok 4. Pokiaľ chcete zmeniť režim obrazovky, klepnite na ikonu Zmeniť režim obrazovky v pravom hornom rohu a vyberte požadovaný režim obrazovky v troch typoch: PIP (Obraz v obraze), Rozdelené zobrazenie a Jedno zobrazenie.

Vyberte si možnosť PIP (Obraz v obraze), Rozdelené zobrazenie alebo Jedno zobrazenie vo funkcii Pohľad režiséra v sérii Galaxy S21

① PIP (Obraz v obraze)

② Rozdelené zobrazenie                        

③ Jedno zobrazenie

Krok 5. Klepnutím na tlačidlo Nahrať nahrajte video. Fotoaparát môžete počas nahrávania zmeniť klepnutím na miniatúru. Pokiaľ je miniatúra skrytá, zobrazte ju klepnutím na tlačidlo Zobraziť.

Krok 6. Klepnutím na tlačidlo Stop zastavíte nahrávanie videa.

Ďalšie informácie o fotoaparátoch série Galaxy S21 nájdete na stránke „Zoznámte sa s ďalšou úrovňou Life Time Story Maker vo fotoaparáte série Galaxy S21“ s podporou Samsung.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuky zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ďakujeme vám za vašu reakciu