Spárovanie Smart ovládača s televízorom.

Spárovanie s ovládačom

Dôležité: 
 

Pri pokuse o párovaní majte TV zapnutú. 

Ovládač držte na vzdialenosť cca 10-20 cm od televízie. 

Zamerajte IR diódu v prednej časti ovládača na prijímač TV a držte ju tu po dobu párovanie. 

Všetky tlačidlá na ovládači vysielajú Bluetooth signál okrem jediného: „Power“ (vypnutie / zapnutie TV). Toto tlačidlo vysiela signál cez infračervený lúč. Ak Váš ovládač televíziu „nevidí“ (nie je voľný priestor medzi ovládačom a TV), nefunguje ani pokyn na vypnutie. Z rovnakého dôvodu tlačidlo Power môže zapnúť a vypnúť TV aj v prípade, že ovládač a TV nie sú spárované. 

Prvý párovanie

Pri prvej aktivácii sa diaľkový ovládač sám automaticky pokúsi spárovať s TV. 

1 Stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla „Power“.
2 V ľavom spodnom rohu TV obrazovky sa zobrazia informácie o párovaní.
3 Počkajte, až sa dokončí pokus o spárovanie.

Ak sa párovanie podarilo, Váš ovládač je teraz spárovaný s TV a pripravený na použitie.

Ak párovanie zlyhalo, postupujte podľa ďalších inštrukcií pre manuálne spárovanie, viď nižšie.

Manuálne párovanie (alebo opätovné spárovanie)

1 Namierte IR senzor v ovládači na TV zo vzdialenosti cca 20cm.
2 Potom stlačte súčasne tlačidla na ovládači, tlačidlá ktorá je potrebné stlačiť sa líši podľa modelu Vašej TV a typu ovládača. Postupujte podľa nákresu nižšie.
image
3 Držte obe tlačidlá stlačené po dobu 3 sekúnd.
4 Pustite obe tlačidlá a ovládač udržujte vo vzdialenosti cca 20 cm od TV.
5 V ľavom spodnom rohu TV obrazovky sa zobrazí informácia o priebehu párovania

Ak sa párovanie podarilo, Váš ovládač je teraz spárovaný s TV a pripravený na použitie.

Ak sa párovanie podarilo, Váš ovládač je teraz spárovaný s TV a pripravený na použitie

Ak párovanie zlyhá, TV, alebo diaľkový ovládač bude potrebovať servis. Postupujte na sprievodcu pre riešenie problémov pre ďalšie pokyny.

Dôležité: Návody na použitie predpokladajú, že zariadenia správne fungujú. Ak potrebujete vyriešiť problém nepopísaný v tomto návode, postupujte na sprievodcu riešenie problémov zo stránok podpory pre vašu TV. Stačí stlačiť tlačidlo Guide.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu