Spárovanie Smart ovládača s televízorom.

Spárovanie s ovládačom

Dôležité: 
 

Pri pokuse o párovaní majte TV zapnutú. 

Ovládač držte na vzdialenosť cca 10-20 cm od televízie. 

Zamerajte IR diódu v prednej časti ovládača na prijímač TV a držte ju tu po dobu párovanie. 

Všetky tlačidlá na ovládači vysielajú Bluetooth signál okrem jediného: „Power“ (vypnutie / zapnutie TV). Toto tlačidlo vysiela signál cez infračervený lúč. Ak Váš ovládač televíziu „nevidí“ (nie je voľný priestor medzi ovládačom a TV), nefunguje ani pokyn na vypnutie. Z rovnakého dôvodu tlačidlo Power môže zapnúť a vypnúť TV aj v prípade, že ovládač a TV nie sú spárované. 

Prvý párovanie

Pri prvej aktivácii sa diaľkový ovládač sám automaticky pokúsi spárovať s TV. 

1 Stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla „Power“.
2 V ľavom spodnom rohu TV obrazovky sa zobrazia informácie o párovaní.
3 Počkajte, až sa dokončí pokus o spárovanie.

Ak sa párovanie podarilo, Váš ovládač je teraz spárovaný s TV a pripravený na použitie.

Ak párovanie zlyhalo, postupujte podľa ďalších inštrukcií pre manuálne spárovanie, viď nižšie.

Manuálne párovanie (alebo opätovné spárovanie)

1 Namierte IR senzor v ovládači na TV zo vzdialenosti cca 20cm.
2 Potom stlačte súčasne tlačidla na ovládači, tlačidlá ktorá je potrebné stlačiť sa líši podľa modelu Vašej TV a typu ovládača. Postupujte podľa nákresu nižšie.
image
3 Držte obe tlačidlá stlačené po dobu 3 sekúnd.
4 Pustite obe tlačidlá a ovládač udržujte vo vzdialenosti cca 20 cm od TV.
5 V ľavom spodnom rohu TV obrazovky sa zobrazí informácia o priebehu párovania

Ak sa párovanie podarilo, Váš ovládač je teraz spárovaný s TV a pripravený na použitie.

Ak sa párovanie podarilo, Váš ovládač je teraz spárovaný s TV a pripravený na použitie

Ak párovanie zlyhá, TV, alebo diaľkový ovládač bude potrebovať servis. Postupujte na sprievodcu pre riešenie problémov pre ďalšie pokyny.

Dôležité: Návody na použitie predpokladajú, že zariadenia správne fungujú. Ak potrebujete vyriešiť problém nepopísaný v tomto návode, postupujte na sprievodcu riešenie problémov zo stránok podpory pre vašu TV. Stačí stlačiť tlačidlo Guide.

Ďakujeme vám za vašu reakciu