Làm sáng tỏ trải nghiệm Thực tế ảo mở rộng ở Châu Á Thái Bình Dương

Khi nói đến trải nghiệm hình ảnh đắm chìm thế hệ mới, công nghệ thực tế ảo mở rộng (xR) thường được ưu tiên hàng đầu với tiềm năng kết hợp thế giới ảo và thực một cách liền mạch, dù cho là Thực tế tăng cường (AR - Augmented Reality), Thực tế ảo (VR- Virtual Reality) hoặc thậm chí là Thực tế hỗn hợp (MR- Mixed Reality).

xR không chỉ là việc ai đó đeo bộ VR di chuyển trong thế giới ảo hoặc đeo một cặp kính AR hiển thị các biểu tượng ảo và thông tin khác lên môi trường thế giới thực. Nó còn liên quan đến một màn hình LED lớn giúp mở rộng hình ảnh số vào thế giới thực và thay đổi cách mọi người nhìn nhận thực tế.

Ngày nay, xR đang trở thành hiện thực khi nhiều ứng dụng mới được phát triển cho các ngành khác nhau, từ bán lẻ đến giáo dục.