Chọn vị trí và ngôn ngữ của bạn.
Galaxy Vì Hành tinh Xanh

Với tư cách là nhà sáng tạo hàng đầu về trải nghiệm di động, chúng tôi có trách nhiệm sử dụng công nghệ như một nguồn lực để mang tới một hệ sinh thái Galaxy có khả năng bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai. Tháng 8 năm ngoái, chúng tôi đã nỗ lực thực hiện dự án cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực Di Động mang tên Galaxy Vì Hành tinh Xanh. Dự án này phác thảo ra bốn mục tiêu về môi trường mà chúng tôi muốn đạt được về quá trình hoạt động cũng như sản phẩm của mình.

 

Chúng tôi cam kết tới năm 2025, chúng tôi sẽ: Kết hợp vật liệu tái chế trong tất cả các sản phẩm di động, loại bỏ nhựa trong bao bì, phát triển bộ sạc điện thoại thông minh không tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ và không chôn lấp tất cả chất thải do các cơ sở sản xuất.

 

Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về các vật liệu tái chế mới nhất của Samsung và cách chúng tôi sử dụng tài nguyên thiên nhiên thông qua thiết kế và phát triển dòng Galaxy S22 mới nhất.