Thanh toán của tôi không thành công. Tôi có thể làm gì bây giờ?

Nếu thanh toán của bạn bị từ chối do phương thức thanh toán bị từ chối, vui lòng thay đổi phương thức thanh toán của bạn và thử lại hoặc kiểm tra với nhà cung cấp phương thức thanh toán bạn đã chọn để biết lý do thanh toán không thành công.

Nếu thanh toán của bạn tiếp tục không thành công, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.