Tôi có thể theo dõi tiến độ đơn hàng của mình không?

Nếu bạn có Tài khoản Samsung, hãy thực hiện các bước sau:

Truy cập nhanh

Truy cập nhanh

Bạn muốn tìm đơn hàng?

1. Đăng nhập

2. Lựa chọn "Tài khoản của tôi"

3.  Lựa chọn "Đơn hàng của tôi"

4.  Lựa chọn "Chi tiết" của đơn hàng mong muốn

Tình trạng của đơn hàng của bạn sẽ được hiển thị ở trang này.

Theo dõi tình trạng giao hàng chỉ hiển thị nếu phương thức giao hàng là bưu kiện hoặc giao hàng ngay.

Ngoài ra xác nhận đơn hàng của bạn và email xác nhận đã đặt hàng sẽ bao gồm một nút "Theo dõi đơn hàng"

Nếu bạn không có tài khoản

Truy cập nhanh

Truy cập nhanh

Bạn muốn theo dõi đơn hàng?

1. Di chuột qua biểu tượng hình người ở trên cùng bên phải

2. Chọn 'Đơn hàng'

3. Nhập số đơn đặt hàng, địa chỉ email và mã bưu điện hoặc số điện thoại của bạn

 

Trạng thái đơn đặt hàng của bạn được hiển thị trên trang này.

 

Số đơn đặt hàng của bạn có thể được tìm thấy trong email xác nhận mà bạn nhận được sau khi đặt hàng.

 

Ngoài ra, email xác nhận đơn đặt hàng và thông báo xác nhận đơn đặt hàng của bạn sẽ chứa một liên kết theo dõi.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.