Dịch vụ đặt hàng trước sản phẩm

Trải nghiệm dịch vụ đặt hàng trước tại của hàng trực tuyến của Samsung, Khách hàng có thể tận hưởng nhiều lợi ích bao gồm giảm giá và gói quà tặng nếu mua hàng trong thời gian đặt hàng trước. Khách hàng sẽ là một trong những người đầu tiên sở hữu và trải nghiệm sản phẩm mới trước khi được ra mắt chính thức.

Đặt hàng trước áp dụng với một số sản phẩm cụ thể và chỉ trong thời gian nhất định.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.