Chính sách hoàn trả sản phẩm của công ty là gì?

① Hướng dẫn cho trường hợp hoàn trả sản phẩm do thay đổi ý sẽ không được chấp nhận

Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng bất kì việc hủy đơn hàng nào do thay đổi ý sẽ không được chấp nhận. Chúng tôi đồng ý việc hoàn trả sản phẩm trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng nếu sản phẩm có lỗi sản xuất hoặc sản phẩm được giao không đúng với đơn đặt hàng của bạn (Mã sản phẩm hoặc màu sắc khác với thông tin ghi trên tóm tắt đơn đặt hàng). Nếu sản phẩm của bạn hoàn trả không kèm theo toàn bộ phụ kiện gốc (như là sách hướng dẫn, dây cáp, điều khiển từ xa,...), người bán hàng có thể từ chối việc hoàn trả.

<Hoàn tiền đối với sản phẩm kèm quà tặng miễn phí>

- Nếu như bạn muốn hoàn trả sản phẩm có bao gồm với vật phẩm khuyến mãi tặng kèm, tất cả phải được hoàn trả toàn bộ để nhận hoàn tiền. Nếu vật phẩm khuyến mãi không được hoàn trả, việc hoàn tiền không được áp dụng. Samsung có thể từ chối toàn bộ hoặc đồng ý với việc hoàn trả sản phẩm của bạn, nhưng sẽ giảm một khoản trong tổng số tiền hoàn lại tương ứng với giá bản lẻ của vật phẩm khuyến mãi. Khách hàng không được chỉ hoàn trả mỗi quà khuyến mãi.

<Hoàn tiền đối với gói hàng giảm giá>

- Nếu bạn muốn hoàn trả gói hàng được mua với giá đã giảm trong khoảng thời gian thực hiện chương trình khuyến mãi tại trang Samsung.com, tất cả sản phẩm trong gói hàng cần được hoàn trả đồng thời để có thể nhận hoàn lại số tiền đã thanh toán. Nếu một sản phẩm trong gói hàng giảm giá mua bởi khách hàng không được hoàn trả, bạn sẽ được hoàn lại số tiền của gói hàng trừ đi tổng giá trị của số hàng giảm giá theo giá bán lẻ trên trang Samsung.com tại thời điểm khách hàng mua hàng.

Những lý do sau đây sẽ khiến cho việc hoàn trả sản phẩm do thay đổi ý không có hiệu lực:

- Nếu sản phẩm (bao gồm các bộ phận) bị hư hỏng sau khi đã mở và thuộc trách nhiệm của người sử dụng (hư hại, ngập lụt,...).

- Các sản phẩm được thiết kế riêng cho khách hàng (khắc tên của bạn lên bề mặt sản phẩm,...).

- Nếu những vật dụng vệ sinh cá nhân (tai nghe, tai nghe Bluetooth, tai nghe có dây,..) đã bị mở bao bì.

- Nếu giá trị của sản phẩm bị giảm do bị thiệt hại do bao bì sản phẩm đã được mở và sử dụng/ lắp đặt (trừ trường hợp đã được mở để xác nhận nội dung/ hàng hóa bên trong).

- Nếu một vài bộ phận của sản phẩm (giấy hướng dẫn sử dụng, điều khiển từ xa, cáp,..) bị mất hoặc thất lạc.

Để được trợ giúp

Liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng số 1800 588 889 nhánh 2 để nghe tiếng Anh hoặc nhánh 1-9-6 để nghe tiếng Việt và được hỗ trợ 24/7.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.