Tôi có thể cập nhật chi tiết tài khoản / thông tin của mình không?

Bạn có thể quản lý tài khoản của mình và các thông tin cá nhân khác bao gồm địa chỉ đã đăng ký.

1 Đăng nhập vào tài khoản của bạn:
2 Chọn 'TRANG CỦA TÔI' từ menu thả xuống:
3 Bạn có thể cập nhật địa chỉ của mình tại đây, cũng như xem các đơn đặt hàng và danh sách yêu thích của bạn:

Bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản của mình bao gồm địa chỉ giao hàng, thông tin hóa đơn tại mục "Tài khoản của tôi" sau khi đăng nhập.

Để được trợ giúp

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được hỗ trợ 24/7.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.