Tôi nghĩ rằng tài khoản của tôi đã bị tấn công hoặc sử dụng bởi người khác. Tôi phải làm gì?

Hãy đặt lại mật khẩu của bạn sử dụng chức năng 'Tìm ID hoăc Đặt lại mật khẩu'.

Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng vì Samsung không lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của bạn. Sau khi bạn đã mua một sản phẩm từ shop.samsung.com/vn/, thông tin duy nhất hiển thị trên tài khoản của bạn (và đối với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi) là:
- Ngày đặt hàng
- Số tiền đã thanh toán
- 4 số cuối của thẻ bạn đã sử dụng
- Ngày hết hạn và loại thẻ
- Họ và tên chủ thẻ

Đây là toàn bộ thông tin khả dụng, do đó người khác không thể sử dụng cho các khoản thanh toán trái phép.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.