Tài khoản Samsung là gì? Đăng ký như thế nào?

Tài khoản Samsung là một tài khoản thành viên được tích hợp, cho phép bạn tận hưởng những dịch vụ của Samsung trên điện thoại, máy tính bảng, trang web, ti vi,… Bạn có thể tận hưởng đa dịch vụ của Samsung với một tài khoản duy nhất và không cần phải đăng ký những dịch vụ riêng biệt.

Vui lòng truy cập trang web chính thức về Tài khoản Samsung (https://account.samsung.com/) để biết thêm thông tin chi tiết.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.