Xác thực hai bước với Tài khoản Samsung là gì?

Xác thực hai bước là phương thức bảo mật tăng cường giúp bảo vệ Tài khoản Samsung của bạn đối với việc đăng nhập từ người lạ. Chúng tôi tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách sử dụng xác thực hai yếu tố khác nhau để xác minh thông tin đăng nhập bao gồm: mật khẩu và mã bảo mật bổ sung. Với tính năng này, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu và mã bảo mật bổ sung - được gửi thông qua tin nhắn sms sau khi đã nhập mật khẩu. Do đó, nếu người lạ cố tình đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, họ sẽ không thể thành công trừ khi họ nhập chính xác mã bảo mật bổ sung.

Tính năng xác thực hai bước sẽ giúp bảo vệ tài khoản của bạn và thông tin cá nhân tại mọi thời điểm. Truy cập liên kết sau để tìm hiểu thông tin về tính năng này: https://account.samsung.com/membership/guide/2step/

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.