Thay đổi tên bài hát hoặc album trong Samsung Music

Ngày cập nhật gần nhất : 21-06-2022

Samsung Music cung cấp cho bạn khả năng tùy chỉnh nội dung bằng cách đổi tên bài hát hoặc album theo ý thích của bạn.

View of the main screen of Samsung TV Plus and an exclamation error symbol.

Nếu bạn muốn thay đổi tên bài hát hoặc album, chỉ cần làm theo các bước sau:

1 Mở ứng dụng Samsung Music và trên màn hình chính, hãy chọn nút nhiều hơn ở góc trên bên phải của màn hình.
2 Chọn tùy chọn "Chi tiết" và nhấn vào "Chỉnh sửa".
3 Bây giờ bạn có thể sửa đổi tên nghệ sĩ, tên bài hát, v.v.

Bạn cũng có thể thay đổi hình ảnh album thông qua tùy chọn “Thay đổi hình ảnh bìa” trong menu nhiều hơn ở trang chi tiết album .

Lưu ý: Thêm lời bài hát không được hỗ trợ. Đối với một số bài hát, thông tin và sửa đổi ảnh bìa có thể không được hỗ trợ.

Cảm ơn phản hồi của bạn