Báo cáo vi phạm sở hữu trí tuệ trong Galaxy Themes

Ngày cập nhật gần nhất : 05-07-2022

Khi bạn đang tìm kiếm một ứng dụng hoặc nội dung khác trong Galaxy Themes và phát hiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ: vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu), vui lòng liên hệ với chúng tôi để báo cáo.

Galaxy Themes logo.

Nếu bạn muốn báo cáo bất kỳ vi phạm trí tuệ nào trong Galaxy Themes, vui lòng truy cập vào đây . Khi nội dung được xem xét, nội dung đó có thể bị tạm ngừng hoặc có thể thực hiện hành động theo các luật liên quan.

Các bước cần thực hiện khi bạn truy cập liên kết bên trên:

Galaxy Theme > chọn Cài đặt > Liên hệ với chúng tôi. Sau đó, hãy làm theo các bước tiếp theo:

Step 1. Click the link above and then sign into your Samsung account. Step 1. Click the link above and then sign into your Samsung account.

Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản Samsung của bạn.

Step 2. On this screen, you can report intellectual infringement from Galaxy Themes. Step 2. On this screen, you can report intellectual infringement from Galaxy Themes.

Bước 2. Tại đây, bạn có thể báo cáo vi phạm trí tuệ.

Cảm ơn phản hồi của bạn