Hướng dẫn thao tác Chặn trong Game Booster

Ngày cập nhật gần nhất : 12-07-2022

Nếu có cuộc gọi, tin nhắn và thông báo ứng dụng khi chơi trò chơi, bạn có thể bật tính năng "Chặn trong khi chơi" trong Game Booster. Trong ứng dụng, bạn có thể chặn các tính năng cụ thể của thiết bị có thể ảnh hưởng đến quá trình chơi của bạn.

Smartphone showing the “Block during game” feature screen.

“Chặn trong khi chơi” sẽ chặn một số thông báo nhất định bất cứ khi nào bạn mở trò chơi, vì vậy bạn sẽ không phải lo lắng về việc bị gián đoạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một số thông báo không thể bị chặn và sẽ luôn xuất hiện trong khi chơi trò chơi.

Lưu ý: Kiểm tra xem phần mềm của thiết bị và các ứng dụng liên quan có được cập nhật lên phiên bản mới nhất hay không để tránh gặp phải bất kỳ sự cố nào khi làm theo hướng dẫn bên dưới.

Thiết lập tính năng Chặn trong trò chơi

Bạn có thể thiết lập tính năng “Chặn trong khi chơi trò chơi” khi đang chơi trò chơi.

 

Step 1. During a game, tap the game booster icon at bottom left. Step 1. During a game, tap the game booster icon at bottom left.

Bước 1. Trong khi chơi trò chơi, hãy nhấn vào biểu tượng Game Booster ở dưới cùng bên trái.

Step 2. Settings button highlighted. Step 2. Settings button highlighted.

Bước 2. Nhấn vào nút cài đặt.

Step 3. Select “Block during game” option. Step 3. Select “Block during game” option.

Bước 3. Chọn tùy chọn "Chặn trong trò chơi".

Step 4. You can tap the switch to enable or disable notifications and other settings such as "Auto brightness". Step 4. You can tap the switch to enable or disable notifications and other settings such as "Auto brightness".

Bước 4. Bạn có thể chạm vào công tắc để bật hoặc tắt thông báo và các cài đặt khác như "Độ sáng tự động".

Lưu ý: Bằng cách chạm nút gạt bên cạnh “Thông báo”, bạn sẽ ngăn các thông báo và cảnh báo nhất định xuất hiện khi bạn đang chơi trò chơi. Hãy nhớ rằng không phải tất cả các cảnh báo sẽ bị chặn, chẳng hạn như báo thức và một số thông báo ứng dụng nhất định, chẳng hạn như thông báo từ Facebook Messenger.

Cảm ơn phản hồi của bạn