Cách khắc phục khi không kết nối được wifi

Ngày cập nhật gần nhất : 02-06-2022

 

Đối với vấn đề này bạn vui lòng thử các trường hợp sau:

o    Kết nối Laptop với 1 điểm phát Wifi khác để kiểm tra có vào được hay không.

o   Nếu không vào được, vui lòng gỡ Driver Wifi trên laptop và truy cập vào website www.samsung.com/vn/support, sau đó tải driver wifi mới nhất về cài lại.

Cảm ơn phản hồi của bạn