Hiện tượng nước cấp liên tục vào máy giặt Samsung cửa trên.

Ngày cập nhật gần nhất : 03-06-2022

Vui lòng tham khảo video bên dưới

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn