Làm thế nào nếu máy giặt kêu lớn khi hoạt động

Ngày cập nhật gần nhất : 03-06-2022

• Hãy chắc chắn rằng máy giặt được đặt trên một mặt sàn bằng phẳng. Nếu mặt sàn không bằng phẳng, hãy sử dụng các chân làm cân bằng để điều chỉnh máy giặt.
• Hãy chắc chắn rằng máy giặt không tiếp xúc với bất kỳ vật nào khác.
• Hãy chắc chắn rằng trọng tải đồ giặt là cân bằng.
• Hãy chắc chắn rằng đồ giặt được trải đều trong máy giặt. Hãy trải đều đồ giặt và bắt đầu lại.
• Hãy chắc chắn rằng không gian xung quanh máy giặt không có vật chắn.
• Các đồ vật lạ như tiền xu trong quần áo có thể gây ra tiếng ồn.
• Tiếng kêu o o được tạo ra là điều bình thường khi máy hoạt động.

Cảm ơn phản hồi của bạn